I 2016 ble det nemlig registret hele 38 prosent flere spilte runder i regionale juniorturneringer i Norge sammenlignet med i fjor. Det til tross for at antallet juniorspillere på litt over 8 000 har stått på stedet hvil. Mens det i 2015 ble registrert 2 568 spilte runder i regionale juniorturneringer, har det i år blitt spilt 3 533 runder.

Også antallet konkurrerende juniorer har hatt en pen økning.

I år var det totalt 1120 juniorer som deltok i regionale turneringer. Det er en oppgang på 12,6 prosent fra 2015. Størst er økningen blant jenter: Antall konkurrerende jenter har gått opp fra 258 til 321. Det tilsvarer en solid oppgang på 25 prosent. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

På Sør-Østlandet har turneringsaktiviteten blant jenter nesten blitt firedoblet. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

Norske juniorer på regionstourene har i snitt spilt 3,2 turneringsrunder i løpet av året, sammenlignet med 2,6 i fjor.

Når du begynner på håndball og fotball, begynner du tidlig å spille kamper, men i golfen har det ikke vært noen sterk kultur for å konkurrere. Det forsøker vi å gjøre noe med

Thore Wilhelmsen

spill- og dommerkonsulent i NGF

Tallene er hentet fra startlistene i årets Narvesen Tour-turneringer i de seks turneringsregionene og sammenlignet med fjorårets Junior Tour-turneringer. 

Økningen har vært soleklart størst på Østlandet, mens Midt-Norge er den eneste regionen med tilbakegang i junioraktiviteten.

I region Sør-Østlandet (Vestfold, Telemark og Aust-Agder) har det vært nesten 50 prosent flere konkurrerende juniorer i 2016 sammenlignet med 2015. På jentesiden har det i samme region vært nesten en firedobling i antall registrerte turneringsrunder.

Slik er tallene for hver region sammenlignet med i fjor:

Østlandet Øst 

Antall konkurrerende juniorer i 2016: 299 (+9,1%)

Antall registrerte runder i juniorturneringer i 2016: 1027 (+43,4%)

Østlandet Vest 

Antall konkurrerende juniorer i 2016: 376 (+27,5%)

Antall spilte runder i juniorturneringer i 2016: 987 (+42,8%)

Sør-Østlandet 

Antall konkurrerende juniorer i 2016: 156 (+47,2%)

Antall spilte runder i juniorturneringer i 2016: 527 (+168,9%)

Vestlandet Sør 

Antall konkurrerende juniorer i 2016: 125 (-11,4%)

Antall spilte runder i juniorturneringer i 2016: 435 (+3,1%)

Vestlandet Nord 

Antall konkurrerende juniorer i 2016: 112 (-1,8%)

Antall spilte runder i juniorturneringer i 2016: 392 (+17,7%)

Midt-Norge 

Antall konkurrerende juniorer i 2016: 52 (-24,6%)

Antall spilte runder i juniorturneringer i 2016: 165 (-21,4%)

Den viktige turneringskulturen 

Spill- og dommerkonsulent i Norges Golfforbund, Thore Wilhelmsen, sier til Norsk Golf at det er gledelig at klubber over store deler av landet nå har klart å løfte turneringsaktiviteten blant barn og unge.

– Turneringer er viktig både for utviklingen av klubbmiljøene, men også for at juniorene skal bli bedre golfspillere. Golfsporten er litt spesiell sammenlignet med andre idretter. Når du begynner på håndball og fotball, begynner du tidlig å spille kamper, men i golfen har det ikke vært noen sterk kultur for å konkurrere. Det forsøker vi å gjøre noe med.

Thore Wilhelmsen, spill- og turneringskonsulent i NGF. (Foto: NGF)

Wilhelmsen mener lanseringen av Narvesen Tour i 2016 skal tilskrives mye av æren for den økte interessen blant juniorer til å spille turneringer.

– Mange har hatt en holdning om at Junior Tour var turneringer for de litt bedre spillerne hvor man også kunne kvalifisere seg videre mot Titleist Tour (Norges øverste juniortour journ. anm.). I 2016 har Narvesen Tour overtatt for Junior Tour, og her er ikke ordet «kvalifisering» et begrep en gang. Dette er en tour hvor hovedfokuset er rekruttering, bredde og utvikling – ikke å sende dem videre til en annen tour ved første mulighet.

Narvesen Tour har lykkes med å fange opp hele bredden av juniorspillere i større grad enn hva Junior Tour har klart tidligere, og det er langt flere unge og uerfarne turneringsspillere som deltar nå.

Wilhelmsen sier turneringene deles inn i klasser ut ifra alder og ferdighet, og er dermed bedre tilrettelagt enn tidligere. Tidligere var hovedtyngden av deltakerne de litt bedre juniorene, mens i år er denne fordelingen snudd helt på hodet, og flere nybegynnere og høyhandicappere enn noen gang har begynt å konkurrere. 

– Dette er utrolig viktig for miljøet, og på Narvesen Tour er det aller viktigste å delta, konkluderer Wilhelmsen.

Bør endre holdningene

Han mener en holdningsendring blant juniorer og foreldre i Golf-Norge er viktig: Turneringer bør være en naturlig del av golfhverdagen, uavhengig av hvilket nivå du er på.

– Et godt eksempel er fra Sør-Østlandet. I år har gjennomsnitt antall deltakere i turneringene vært nesten dobbelt så høyt som den enkeltturneringen med flest deltakere i fjor. Slike fantastiske tall kommer som et resultat av at klubber, juniorledere og foreldre har en holdning om at målet med turneringene først og fremst er rekruttering og bredde. Et annet resultat er at spillerne har utviklet seg godt. Tallene viser at det er langt flere i lavere handicapkategorier nå i høst enn det var i våres.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Juniorer som konkurrerer på Titleist Tour bør supplere med Narvesen Tour-turneringer for å få et tettere turneringsprogram. Det mener Thore Wilhemsen i NGF. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

Wilhelmsen sier erfaringen viser at jo flere som er med på organisert trening i klubbene, desto flere konkurrerer. Han sier golfen har vi mye å gå på for at det skal bli like naturlig å konkurrere som å trene. Og med Narvesen Tour, hvor alle juniorer fra 0-19 år kan delta, er oppfordringen klokkeklar.

– Noen juniorer som spiller på Titleist Tour, står over Narvesen Tour-turneringer fordi de mener feltet er for svakt og bruker heller tiden på å trene. Men det å spille turneringer, er en veldig viktig del av utviklingen som golfspiller. Det er ute på banen du lærer deg å prestere når det gjelder. Se bare på proffene: De spiller turneringer nesten hver eneste uke. Da blir åtte-ni Titleist Tour-turneringer i året alt for lite. På Narvesen Tour kan de beste spillerne også lære å spille under press og også lære å vinne.

– Og så er det selvsagt viktig at de beste spillerne er med og gir litt av seg selv til de som kommer bak. De beste spillerne er jo forbilder, avslutter Wilhelmsen.