Norsk Golf var for et par uker siden til stede på PGA Merchandise Show i Orlando  der legenden Jack Nicklaus talte om den negative utviklingen amerikansk golfsport har opplevd de siste årene. En fersk rapport fra KPMG viser at også på denne siden av Atlanteren sank antallet golfere i 2011.

 

Etter 25 år med kontinuerlig vekst mistet golfsporten omlag 46 000 golfere i Europa i fjor. Av disse står Storbritannia for et tap på hele 42 700 golfere, hvilket tilsvarer en nedgang på 3,1 prosent. Våre naboer i Sverige mistet 4,1 prosent av sine golfere med 21 000. Tredje verst ut kommer Spania med et tap på 9 700 (-2,9 prosent).

 

I en pressemeelding forklarer Andrea Sartori i KPMGs Golfavdeling det slik:

 

– Veksten begynte å bremse ned etter 2005, men i fjor var det første året vi registrerte en faktisk nedgang i antallet golfere, forteller han, før han utdyper:

 

– Nedgangen kan ha to hovedårsaker: det har vært nedgang i antallet golfere i noen av Europas største markeder, først og fremst i Storbritannia, og mangel på dynamisk vekst i nyere markeder, spesielt i Øst-Europa og den sørøstre delen av Middelhavet.

 

Heldigvis er det ikke bare dyster lesing i den nye rapporten, og flere land bidro også til positive tall. I Tyskland økte medlemsmassen med 10 800, Nederland med 7 600, Finland med 4 600 og Tsjekkia med 3 500.

 

– Selv om mye av golf-markedets stagnering kan forklares med det verdensøkonomiske klimaet, er det viktig med fortsatt investering i nye prorsjekter for å opprettholde interessen og generere ytterlige vekst i sporten, spesielt i utviklede og modne golf-markeder.

 

– Det er et behov for flere samarbeidsprosjekter – sannsynligvis mer nå enn de to siste tiårene, konkluderer Sartori som oppfordrer aktører i golfindustrien til å dele sine tanker, erfaringer og ideér på nettsiden www.golfbusinesscommunity.com. Her kan du også laste ned KPMGs rapport i sin helhet.

 

NB! Kommunikasjonsansvarlig i NGF, Tom Gundersen opplyser til Norsk Golf at de norske 2011-tallene ennå ikke foreligger, og at KPMG her har lagt 2010-tallene til grunn.