I mars meldte Fana Golfklubb på sine nettsider at de ikke lenger ønsket å samarbeide med golfforbundets Team Norway Junior-satsing.

Bakgrunnen var at de opplevde at NGFs representanter og samarbeidspartnere aktivt rekrutterte klubbens talenter til skoler på Østlandet, hvor disse ble oppfordret til å flytte for å gå på videregående skole i andre regioner enn der de bor.

Dette mente Fana GK undergravde NGFs uttalte strategi om å styrke juniormiljøene i klubber og regioner.

Nå beklager NGF at praksisen for rekruttering av unge talenter til videregående utdanning ikke har vært i tråd med forbundets vedtatte strategi. Etter en dialog mellom NGF og Fana de siste ukene skal NGF nå tydeliggjøre sine retningslinjer for alle som jobber med talentutvikling i regi av golfforbundet og forbundets samarbeidspartnere. 

Hensikten er å minimere interessekonflikter, tydeliggjøre det etiske regelverket og etablere spilleregler om støtter opp under den vedtatte strategien om at talentutviklingen skal skje så nært juniorenes lokale klubber som mulig.

– NGF skal være veldig ryddige med tanke på hvem som eier forbundet. Det er klubbene. Vi skal jobbe for klubbenes beste, men når vi jobber med talentutvikling, jobber vi tettere på individer. Da er det viktig at vi er ekstra påpasselige med tanke på rollen vår, sier Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i NGF til Norsk Golf.

(Artikkelen fortsetter under)

Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i NGF. (Foto: NGF)

– Det skjer ofte at spillere bytter klubber eller flytter for å gå på skole. Det som er viktig, er at slike prosesser ikke initieres av NGF-representanter og NGFs samarbeidspartnere. Når nye retningslinjer er utarbeidet, skal NGF sikre seg at våre ressurspersoner knyttet til talentutvikling er kjent med og etterlever disse, sier Hanssen.

Hanssen beklager at uklare retningslinjer rundt bytte av treningsmiljø og videregående skole har bidratt til svak dialog med Fana GK, og understreker at klubben har et av de fremste miljøene for talentutvikling i Norge.

– Vi ønsker et nært og godt samarbeid med Fana. Det er en fantastisk klubb og en viktig klubb i området som jevnlig har produsert gode spillere. Deres headpro Donovan Goosen er en utrolig dyktig trener som har fått frem mange lovende spillere. Nå håper jeg vi kan legge dette bak oss og fortsette å samarbeide tett sammen, slik at Fana får best mulige forutsetninger for å fortsette å produsere dyktige golfere, sier Hanssen.

Etter at NGF varslet at de skulle vedta nye retningslinjer, besluttet styret i Fana GK å gjenoppta samarbeidet med NGF og Team Norway Junior. FGK erkjenner samtidig at informasjon og kommunikasjon rundt vedtaket i mars kunne vært bedre håndtert, og beklager spesielt at bakgrunn og effekter ikke ble formidlet presist nok overfor tredjeparter som ble berørt av vedtaket, blant annet aktuelle juniorer.

Jan-Inge Klubben, daglig leder i Fana GK. (Foto: Fana GK)

– Fana Golfklubb har i en årrekke utviklet unge golftalenter som hevder seg på nasjonalt og internasjonalt nivå. Derfor setter vi stor pris på at NGF engasjerer seg for å styrke juniormiljøene i klubb og region slik at nye talenter får muligheten til å blomstre og inspirere andre. Dette vil gi oss gode muligheter for å skape stabile og motiverende treningsforhold, og forsterke grunnlaget for at høyt kvalifiserte trenere skal kunne ha sitt virke lokalt. Nå ser vi frem til at vi kan jobbe konstruktivt sammen under et tydeligere rammeverk, sier daglig leder Jan-Inge Klubben i Fana GK til Norsk Golf.

Arbeidet med å tydeliggjøre retningslinjer vil bli iverksatt så snart som situasjonen tillater det, med sikte på sluttføring i løpet av 2020. Både NGF og FGK ser nå frem til et konstruktivt samarbeid til beste for forbund, klubber og utøvere.