NB! For enkelthets skyld har vi bare skrevet lengdene på de to mest brukte teestedene på banen. Det vil si det som tilsvarer gul og rød tee hos de fleste klubber, men som stadig flere også markerer med banens totallengde på teeklossene. Alle golfhullene er imidlertid vurdert fra alle teesteder.

 

Bjaavann GK hull 12

Par: 5

Lengde: 443m/468m/491m

Arkitekt: Robert Trent Jones Jr.

Et par-5-hull med to valg fra tee: Å gå over bekken fra tee, eller slå seg til ned fairwayen til høyre for den. Gjør du det, må du uansett passere bekken på det neste slaget, og det gir også en dårligere vinkel og lengre avstand inn til green.

Favoriserer man venstre fairway fra tee, får man et langt enklere andreslag, men det er fortsatt slett ingen ”walkover”: bekken truer faretruende nær høyre fairwaykant hele veien til green.

Det er mye plass til venstre for den dype greenen med to nivåer, og en stor bunker til høyre for greenen.

(Foto: Terje Nilsen)

 

 

Egersund GK hull 5

Par: 4

Lengde: 320/380

Arkitekt: Graeme Webster

Den unike nihullsbanen signert Graeme Webster, viser at en bane ikke må være lang for å være vanskelig. Hull 5 er høydepunktet på en ellers høyst underholdende golfrunde. Fairway rammes inn av svaberg, og hullet fremstår som en naturlig del av det vindblåste terrenget.  Hullet spilles forskjellig fra dag til dag, ettersom det endrer personlighet når vinden snur. Fairwayen er relativt romslig, men farer på begge sider. Ting blir enda mer interessant når man slår seg inn mot green: en bekk renner på tvers rett i forkant. Vær oppmerksom på flaggplasseringen på den brede greenen. Du kan utnytte den brede fairwayen for å gi deg en enda bedre vinkel inn mot flagget.

(Foto: Egersund GK)

 

Holtsmark GK hull 3

Par: 3

Lengde: 98m/143m

Arkitekt: Robert Trent Jones Jr.

Holtsmark Golfklubb har kanskje landets beste samling av par 3-hull. Det første av dem har stort juv mellom tee og green. Greenen er bare ti meter bred, men 50 meter dyp, og heller fra bak til front – fordelt på tre platåer. Det stiller krav til riktig køllevalg. Det er krise å bomme ut til høyre, så den trygge missen for deg som vil sikre deg for skogen er i det kortklipte området til venstre. Her har imidlertid Robert Trent Jones Jr. vært utspekulert og plassert en liten bunker i den ønskede landingssonen.

(Foto: Holtsmark GK)

 

 

Kongsvingers GK hull 3

Par: 5

Lengde: 520m/558m

Arkitekt: Peter Nordwall

Etter to åpningshull i relativt åpent terreng starter nå spaserturen inn i de dype furuskoger i Kongsvinger. Ekkoet fra utslaget henger igjen i luften noen ekstra sekunder, og forhåpentligvis er det en solid drive du kan følge med på fly nedover fairway. Det er du nemlig avhengig av på dette massive par 5-hullet. To høye furutrær til høyre i fairway setter en ekstra piff på andreslaget. For å ha fri vei til hullet til innspillet, kan du ikke ha mer enn 175 meter inn etter to slag. Fra 115 meter og inn mot flagget krydres fairway med fem bunkere på hver side. Når du omsider kommer frem, er greenen heldigvis uten de store utfordringene.

(Foto: Christian Døvle)

 

 

Kragerø GK hull 8

Par: 5

Lengde: 334m/460m

Arkitekt: Kim von Hessen og Per Haugsrud

Spektakulært par 5-hull der de som slår en god drive kan nå inn på to slag. Utslaget er på banens vakreste utsiktspunkt. Over tretoppene bak greenen i det fjerne dukker vannet opp, og herfra kan du akkurat skimte fyrtårnet på Jomfruland. Et krevende utslag – iallfall psykisk. Et lite vann foran tee er ikke i spill, men er en av mange visuelle forstyrrelser som kan vippe deg av pinnen. Trær på begge sider av fairway, men landingsområdet er romsligere enn du tror fra tee. Ballen skyter fart når den lander i nedoverbakken, og 250 meter fra tee starter en boomerang-formet stripe av rough akkurat i midten av fairway. Fairway heller kraftig fra høyre mot venstre. Innspill mot green krever carry hele veien opp, da det er en stor myr foran hele green.

(Foto: Christian Døvle)

 

 

Tyrifjord GK hull 16

Par: 5

Lengde: 356m/431m

Arkitekt: Jan Sederholm/Tor Eia

Utsøkt par 5 langs Tyrifjorden som mange golfere kan nå på to. Men det krever to meget gode golfslag. Hvor aggressivt du våger å utfordre de to fairwaybunkere på hver sin side av den svakt s-formede fairwayen, avgjør hvilke muligheter du har på andreslaget. Den trygge løsningen er å slå seg til venstre for den første bunkeren på høyre side og kort av den andre på venstre side. Da kan du legge deg opp på andreslaget så langt som mulig til høyre i fairway for å få en god vinkel inn mot green. Mange velger gjerne å kutte rett over bunkeren på høyre side. Lykkes man, er det vanskelig ikke å begynne å fantastere om birdie, men den mer risikable varianten fra tee setter også den tykke roughen langs høyre side i spill. Spennende innspill mot en green som favoriserer en draw. Lang og venstre er de siste stedene du ønsker å misse her, men bunkerne 15 meter foran green tvinger deg til å fly ballen frem hele veien.

(Foto: Christian Døvle)

 

 

Lofoten Links hull 14

Par: 4

Lengde: 258m/326m

Arkitekt: Jeremy Turner

Et mellomlangt par 4 som endrer seg mye fra dag til dag avhengig av vindretningen. Vann og svaberg ligger tett inntil fairwaykant langs begge sider. Landingssonen er bredest 210 meter unna gul tee, men her er et lite søkk i fairway man bør holde seg unna for å få god stance på andreslaget. Favoriser venstre side av fairway for best mulig vinkel inn mot green. Havørna er fast gjest på steinene bak tee på dette hullet.

(Foto: Kevin Murray)

 

Miklagard GK hull 2

Par: 4

Lengde: 260m/299m

Arkitekt: Robert Trent Jones Jr.

Et glimrende par 4-hull hvor Robert Trent Jones Jr. i kjent stil har gitt deg flere valg fra tee. Her har han gitt deg to fairwayer å velge mellom: Den ene ligger til høyre på høyde med teestedet, mens den andre ligger til venstre, blindt og et godt stykke høyere. Denne krever et lengre og mer presist slag over fairwaybunkere og seig rough, men gir også et mye enklere innspill til den store og ondulerte greenen. Slår du ut på fairway til venstre, venter et innspill i oppoverbakke der du bare så vidt kan skimte toppen av flagget, og tre store bunkere linet opp frem til green. På innspillet er lengdekontrollen veldig viktig, spesielt hvis pinnen står på platået bak. Man skal også huske på at denne greenen kan spilles noe hardere enn de andre greenene, siden den ligger på et høyt punkt og er veldig vindutsatt.

(Foto: Sten Dahl)

 

 

Oslo GK hull 12

Par: 4

Lengde: 267m/333m

Arkitekt: Arthur Hills/Steve Forrest and Associates

Når du står ved enden av fairway på hull 12 på Bogstad og ser ned mot greenen på den andre siden av juvet, fossen som renner forbi på venstre side, og skimter Bogstadvannet på høyre side, har du nettopp tatt fatt på Østlandets vakreste strekning av fem golfhull. Utslaget på hull 12 ligger forholdsvis anonymt til i skyggen av skogen på venstre side. Du slår deg ut på en relativt bred fairway, der du ønsker å slå deg så langt frem og til venstre som mulig. Det neste slaget skal nemlig slås over vann, og fra enden av fairway kreves en carry på 90 meter i nedoverbakken for å nå frem til green. Til tross for et bredt og innbydende landingsområde, krever det større presisjon enn du tror. Slår du for kort i fairway, blir utslaget blokkert av et eiketre. Med sidevannshinder langs hele venstre side av fairway, er det fristende å legge seg langt til høyre i den romslige fairwayen. Da blir du straffet med et langt og krevende jernslag. Også ved green truer vannet på venstre side, og de to bunkerne til høyre for green er hyppig besøkt. De som klarer å slå en venstreskru på kommando får en stor fordel på innspillet mot denne green.

(Foto: Jacob Sjöman/Oslo GK)

 

Stiklestad GK hull 16

Par: 5

Lengde: 383m/463m

Arkitekt: –

Er det ett sted du må dra opp kameraet fra bagen på Stiklestad, så er det her. Pass på å nyte den fantastiske utsikten over fjorden før du stiller deg opp. Klokt plasserte fairwaybunkere og høyt gress følger deg på hver sin side av fairway hele veien frem til green. I medvind kan langtslående forsøke å kutte hjørnet på doglegen over skogen, men alt annet enn et klokketreff vil bli hardt straffet.

(Foto: Jan Nordstrom)