Touren sitt startskjudd skjer på Skjeberg Golfklubb 21. mai, og er den første av en rekke åpne klubbturneringer for damer.

Det blir beregnet en samlet poengsum (Order of Merit) basert på kvinnenes resultater, hvor det hele ender i finalen på Fana Golfklubb i Bergen. Golfforbundet vil rekruttere flere kvinner til sporten, og Ladies Tour 2011 gir kvinner og jenter fra 13 år og oppover i alle handicapklasser mulighet til å konkurrere mot hverandre.

– Hensikten med turneringen er å få flere kvinner til å spille golf og konkurrere mot hverandre. Målet er at disse turneringene skal være interessante både for etablerte turneringsspillere og ferskere golfere, sier spill-og dommerkonsulent i NGF, Thore Wilhelmsen.

Han forteller at en lik mal med de samme turneringsbestemmelser er laget for alle turneringene på touren, slik at spillerne straks vil gjenkjenne formatet når de melder seg på turneringene. 

– Ladies Tour ble innført for mange år siden (1998 journ. anm.), men nå har konseptet fått en oppussing. Forhåpentligvis vil det trekke flere kvinner til å konkurrere. Dette er en måte å samle dem på.

Turneringene vil gi spillerne mulighet til å konkurrere i forskjellige formater, og konkurransen deles inn i tre klasser. Klasse 1 er for de med handicap 18,4 eller lavere og skal spille netto slagspill. De med 18,5 i handicap eller høyere skal spille i klasse 2 hvor formatet er slaggolf med fullt spillehandicap. I klasse 3 spilles det scramble for tomannslag med 25% sammenlagt spillehandicap. Her er det ingen øvre eller nedre handicapgrense. 

I Norge er golf fortsatt en relativt mannsdominert sport med en andel på kun 27 prosent kvinner. Ladies Tour er bare et av tiltakene for å øke rekrutteringen av jenter og kvinner til golfsporten.

– «Veien til golf» overtok for grønt kort-kurset i fjor, og er en mye mer praktisk inngang til golfsporten. Dette er en raskere nybegynneropplæring hvor man kommer enklere ut på banen og gjør golfsporten mer tilgjengelig for alle. Budskapet til de utenfor det etablerte golfmiljøet er at «eksamen er avlyst», avslutter Wilhelmsen.

For mer informasjon besøk tourens infoside.