Etter at klubben slo seg konkurs tidligere i høst, står nå 400 medlemmer uten golfklubb. Klubben klarte ikke å håndtere både negativt driftsresultat og gjeld på 23 millioner kroner. Romerikes Blad skriver at Aurskog Sparebank tapte klart mest penger på konkursen. Til konkrusboet hadde banken meldt inn et krav på 19,7 millioner kroner, og verdien de satt igjen med, var pant i leieavtalen for Aurskog Golfpark.

Nå skriver Romerikes Blad at selskapet Bakkegruppen AS har blitt enige med banken om et vederlag for å gi slipp på leieavtalen. I tillegg har bostyrer gått med på at maskinparken kan kjøpes av det nye driftsselskapet, som opprettes den dagen det etableres en ny golfklubb.

Bakkegruppen AS eies av Morthen Bakke, som var primus motor da Aurskog-Finstabru GK opprinnelig ble etablert. Han er også klubbens første medlem.

Romerikes Blad skriver at det er flere forutsetninger som er lagt til grunn for drift av ny golfklubb. Det skal være et markant skille mellom driftsselskapet og den nye klubben. Den nye klubben skal drives mer som et idrettslag, uten en ansatt daglig leder. Klubben skal ha et navn som er enkelt å markedsføre. Den nye klubben må skaffe en hovedsponsor, og den nye klubben må legge frem et realistisk budsjett.

– Nå handler alt om at ildsjelene som ønsker et golfanlegg i Aurskog, sørger for en etablering av en klubb. Anlegget er verdiløst uten en klubb, sier Bakke til Romerikes Blad.