De beste skal bli enda bedre. Oslo Golfklubb har lenge vært en av landets største produsenter av unge talenter. Nå styrkes utviklingen ytterligere, takket være en donasjon på fem millioner kroner fra klubbmedlem Per Heidenreich.

Heidenreich er en av mennene bak ToppGolf-senteret ved Haga, og ble selv norgesmester i golf i 1968 og 1969. Han er forøvrig også den første spilleren i Norge med 0 i handicap.

Oslo Golfklubb skriver på sin hjemmeside:

«Per Heidenreich har gjennom en lang karriere hatt veldig stor glede av årene han hadde som aktiv golfspiller i Oslo Golfklubb. Han ønsker å bidra til å få frem flere ungdommer i toppen og vet at kostnadene ved dette er store.  Per har sett at vår ungdomsaktivitet drives seriøst, med stor bredde og at vi har fått flere NM-gull de siste to år. Derifra til å få enda bedre resultater krever ytterligere innsats og resurser. Det er dette Heidenreich ønsker å hjelpe klubben med å få til.

Donasjonen pluss avkastning skal brukes over en periode på 25 år. Det er opprettet et eget styre på 4 personer, to oppnevnt av donor og to oppnevnt av klubben, som skal finne ut av hvordan midlene kan brukes best mulig innenfor de kriterier som er lagt fra donors side. Selvfølgelig skal både trenere og TK komme med sine tanker og anbefalinger på hvilke tiltak og personer som bør få nytte av midlene.  Ingen må forvente at resultatene blir vesentlig endret på kort sikt. Arbeidet må sees over tid og planlegges deretter.

Oslo golfklubb er meget takknemlige for denne fantastiske gaven. Klubben vil jobbe hardt for at de tiltak vi iverksetter vil gjøre Per og Astrid Heidenreich fornøyde med resultatene vi oppnår på sikt.»