Solheim Cup til norsk jord har vært Finn H. Andreassens store hjertebarn siden han ble valgt til golfpresident i 2011. En intern ressursgruppe hos NGF har det siste året jobbet med en utredning for styret, der de har kartlagt hvilke kriterier som skal til for at vi for første gang kan få Solheim Cup på norsk jord. Utredningen var klar for noen dager siden, og skal håndteres av styret i nærmeste fremtid.

 

De totale kostnadene til Solheim Cup blir rundt 80 millioner kroner. Av dette beløpet har Ladies European Tour per dags dato rundt halve av beløpet inne gjennom sin sponsorpool. For Norges vedkommende gjelder det dermed å skaffe til veie finansiering på et beløp mellom 40-45 millioner kroner innen søknadsfristen ved årsskiftet 2014/2015, forteller Andreassen under et pressetreff i NGFs lokaler på Ullevaal Stadion onsdag.

 

– Å få Solheim Cup til Norge vil ha enorm betydning for både golf og kvinnegolfen i Norge. Om det er verdt pengene avhenger av hvilke penger vi satser, og hvordan vi klarer å finansere det hele. 45 millioner er jo ikke all verdens kostnader for et arrangement i denne størrelsen, når man tenker på den totale markedsføringsverdien av den internasjonale mediedekningen. Etter mitt skjønn vil Sohleim Cup ha mye større og bredere enn dekning enn VM på ski i Oslo. Solheim Cup vil ha enorm betydning for næringslivet og turistnæringen i Norge. 

 

– Jeg vil synes det er et nederlag om vi ikke klarer å få det til i Norge med et så stort arrangement som dette, sier Andreassen.

 

LET Access-spiller Caroline Martens er enig med Andreassen at Solheim Cup vil få stor betydning for utviklingen av norsk kvinnegolf.

 

– Det hadde betydd fantastisk mye for rekrutteringen. Det vil skape mye oppmerksomhet rundt sporten i Norge, sier hun.

 

Oslo- Larvik- Miklagard- og Losby Golfklubb har sagt seg villig til å arrangere turneringen. Golfpresidenten sier de ikke er avhengig av en statsgaranti for å søke. Han ser for seg en kombinasjonsløsning med støtte fra Innovasjon Norge, Visit Norway og norsk næringsliv, i tillegg til fylkeskommunale eller kommunale bidrag slik Bergen har fikset finansiering til sykkel-VM om to år. 

 

–  I vårt tilfelle er det snakk om Larvik, Oslo eller Akershus. Det er jo interessant å se at Bergen ikke har hatt noe problem med å skaffe det økonomiske fundamentet som skal til for å få et sykkel-VM til Bergen i 2015. Og da er det faktisk litt mer penger enn det vi snakker om her.

 

Andreassen forteller at Oslos søknad om å få OL i 2022 potensielt kan stikke kjepper i hjulene for en Solheim Cup-søknad.

 

– Vinter OL i Oslo vil helt klart ha betydning. Det vil langt på vei avgjøres i forbindelse med valget i høst. Dersom Oslo ikke søker er det mye større muligheter for å få med næringsinteressene på å finansiere dette slik jeg ser det. Oslo kommune bruker 400 millioner bare for å utrede om de skal søke på OL i 2022. 

 

Les også: Stiklestad trekker Solheim Cup-søknaden

 

Flere faktorer gir grunn til optimisme for en norsk Solheim Cup-søknad. NGF har fått vite at Solheim-familien er positive til et eventuelt mesterskap i Norge. Ladies European Tour er også positive til at Solheim Cup returnerer til Skandinavia. Golfforbundet har allerede fått bekreftet at ingen andre nordiske land skal søke. 

 

På grunn av den økonomiske krisen i Europa kan Norge stå med enda sterkere kort. 2015-utgaven av Solheim Cup skulle i utgangspunktet gå av stabelen i Spania, men ble flyttet til Tyskland da de ikke hadde økonomien på plass. 

 

Les også: Tyskland får Solheim Cup. Norge neste?

 

– Hvis Norge finner finansieringen er sjansen stor for at vi får arrangementet. Det er ikke sikkert den muligheten er der for oss om ti eller femten år. Det er et mulighetsvindu for oss akkurat nå, sier generalsekretær Tor-Anders Hanssen.

 

Det blir opp til Golftinget i slutten av november å stemme om hvorvidt Solheim Cup-søknaden skal satses videre på eller skrinlegges.

 

– Vi kommer til å legge frem saken for Golftinget dersom vi føler at det er rimelig grunnlag for å få finansiert det. Vår utredningsgruppe har gjort et tankespill rundt en økning i medlemsavgiftene på 100 kroner ekstra i året , men vi er ikke der enda. Slik jeg ser det må vi jobbe mye mer med mulighetene for annen finansiering. Vi vil bringe frem søknaden for tinget for at det skal bli et tingvedtak, sier Andreassen.