Det forteller de i en pressemelding som ble sendt ut torsdag.

 

I pressemeldingen heter det at hovedintensjonen med avtalen er «er å etablere ett gjensidig langsiktig samarbeide mellom golfbanene som styrker medlemsmassen og markedsposisjonen på både kort og lang sikt. Avtalen fokuserer i første rekke på samarbeid på spill på flere anlegg, mens intensjonen på lang sikt er å utvide samarbeidet på flere områder.»

 

Les pressemeldingen i sin helhet under.

 

 

Vi antar at samarbeidet er vil bidra til at golfsporten utvikler seg videre til å bli en folkesport gjennom å tilby mulighet til spill på inntil tre baner for klubbenes medlemmer og nye medlemmer. Det er mellom partene stor tro på at dette nye tilbudet også vil trekke til seg medlemmer fra Oslo, Akershus og indre Østfold, hytteeiere i regionen og ikke minst skape økt golfinteresse i Østfoldsregionen. Dette er et helt unikt golfkonsept med ubegrensede nye muligheter på alle plan.

 

Ikke minst vil dette samarbeidet styrke klubbenes satsning på barn og ungdom, gjennom at disse får anledning til å spille på tre baner til prisen av ett medlemskap. Tilbudet vil også gjelde studenter. Barn og ungdom vil derigjennom få en enda bedre og variert spilltilbud, optimale treningsforhold og ubegrensede utviklingsmuligheter.

 

Det er så langt kun kommet entydige positive signaler fra klubbenes medlemmer på at dette konseptet er noe som mange vil sette pris på. Normalt er det slik at man velger å betale spilleavgift på sin hjemmebane, mens man må betale full greenfee hver gang man gjestespiller på en annen bane. Nå kan man altså gjennom å betale en meget lav tilleggsavgift få tilgang til 3 golfbaner og en rekke medlemsfordeler de 3 klubbene har. 

 

Samarbeidet har en tydelig og folkelig profil som vi mener totalt sett vil dekke både rutinerte og nybegynneres behov til golfbanespill. Man har valgt å starte samarbeidet i første omgang med spill på hverandres golfbaner, men man har en klar intensjon om samarbeid på andre områder som administrasjon, drift, markedsføring, spillerutvikling med mer.

 

Dette samarbeid kan imidlertid sees på som et første skritt på en økt satsning på golfsporten i regionen, og vi tror at konseptet med et utvidet samarbeid om spill blir et utviklingskonsept for nye og gamle spillere som igjen vil sette spor nasjonalt.