900 frivillige

435 «hjelpende hender»

404 marshalls

300 TV-folk

260 cateringpersonale

250 journalister

110 kokker

106 sikkerhetsvakter

84 rengjøringsmedarbeidere

75 greenkeepere

60 bussjåfører

59 scorers

54 officials

50 fotografer

28 dommere

23 sykepleiere

10 politimenn

6 doktorer

5 brannmenn

5 fysioterapeuter

2 Solheim Cup-bloggee

1 starter

15 lagassistenter

7 kapteiner og assisterende kapteiner

24 spillere