Et felles budsjettforslag fra Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet ble presentert før helgen. Der foreslår det lokalpolitiske flertallet at Utsikten Golfklubb slipper å betale gjelden på 880.000 kroner, melder Avisen Agder. 

– Golfklubben bidrar positivt for folkehelse, gjennom hele året. At området også tilgjengeliggjøres vinterstid gjør at man oppnår økt aktivitet og trivsel, sier varaordfører Malin Stokkeland på vegne av partiene. 

– Banen er også svært viktig for næringslivet i kommunen, og ikke minst for Utsikten Hotell og overnattingsgjester her.

Samarbeidet mellom golfkubben, kommunen og det lokale næringslivet ble opprettet allerede høsten 2000. Målet var å realisere et nytt fyrtårn i regionen, en 18-hulls golfbane på Utsikten. 

Kommunen og bankene forpliktet seg til å kjøpe andeler for inntil 9,5 mill kroner. I tillegg bidro Tinfos Jernverk med gratis fyllmasse. Spillemidler og kommunale tilskudd ble også avgjørende for å virkeliggjøre det som i dag utgjør Utsikten Golfpark.

18-hullsbanen åpnet høsten 2004. I et nært trekantsamarbeid har kommunen, hotellet og golfklubben videreutviklet anlegget til en attraktiv destinasjon med golf, kunst, mat og overnatting. 

Ettergivelse av gjeld frigjør nå økonomien med nesten én million kroner. Det kommer godt med. Klubben har måttet ty til permitteringer og dugnadsarbeid gjennom koronaperioden.