Den norske trenerrevolusjonen startet i fjor da 73 kursdeltagere over hele landet ble sertifisert som Trener 1, det første av fire steg i den nye trenerløypa. 

– Vi mottok totalt 126 søknader til 100 plasser. At så mange som 73 deltagere gjennomførte kurset med 45 timer teori og 45 timer praksis, og dermed ble landets første frivillige golftrenere, er vi godt fornøyd med, sier Vegard Andreas Haugen i Norges Golfforbund. 

 

Svært god evaluering

Haugen, som selv har lang fartstid som pro, er fra nyttår heltidsansatt som klubb- og trenerutvikler i NGF med et hovedansvar for den frivillige trenerutdanningen. Han er ikke den eneste som er fornøyd med ordningen.

– Vi har gjennomført en evaluering blant fjorårets kursdeltagere og tilbakemeldingene er svært gode, forteller han. 

Både kurset og mottakelsen ute i landets golfklubber scorer høyt i evalueringen. Også samarbeidet mellom klubbene, proene og de frivillige trenerne synes å gå bra selv om nyordningen naturlig trenger tid for å fungere optimalt.

– Enkelte tilbakemeldinger forteller oss at implementeringen ikke har vært like god alle steder. Noen av trenerne føler at de ble stående alene etter teoridelen. Det er ikke slik vi ønsker å ha det. Vi setter som krav at klubbene selv søker om plass til sine kandidater, og at de faktisk har en plan for trenerne når skal ut i praksis og er ferdig sertifisert. En plan som handler om å jobbe i team sammen med hovedtreneren i klubben, påpeker Haugen.

 

Ikke flest mulig

Det skal nå utdannes 20 nye frivillige trenere på fem ulike plasser i landet. Arrangører og datoer er lagt ut på forbundets nettsider, og Haugen innrømmer at han er spent på søknadsbunken.

– Målet er ikke å utdanne flest mulig trenere, men flinke trenere. Og det er viktig å understreke nok en gang at det er klubbene som må søke. Alle som kan tenke seg å være med må ta kontakt med sin egen hjemmeklubb for å melde inn sitt ønske. Til sist er det klubben, i samarbeid med hovedtrener, som avgjør hvilke kandidater de ønsker å søke inn på kursene, sier Haugen. Klubber som søker inn to eller flere deltagere vil prioriteres i utvelgelsen. 

– Skal de frivillige trenerne bli en ressurs for landets golfspillere, må de inkluderes i en helhet og jobbe i team. Dialogen mellom trenerne og klubben må være god, og det kan ikke bli personavhengig. Derfor har vi lagt inn disse forutsetningene, forklarer han.

 

Når ut til flere

Det er NGF og PGA of Norway som sammen har utarbeidet den nye trenerutdanningen. Da ideen om frivillige golftrenere ble lansert, ble tanken møtt med skepsis av enkelte proer. Noen fryktet for arbeidsplassen sin, andre for kvaliteten i treningen.

– Det er fortsatt ikke alle som er helt overbevist, men vi møter stadig flere proer som applauderer at golf nå har fått en frivillig trenerutdanning i tråd med resten av den norske idrettsfamilien, sier Haugen.

Han understreker at de frivillige trenerne har en viktig rolle i golf-Norges fremtid, både i rekrutteringen og ivaretakelsen av medlemmene.

– Benyttes ressursene riktig, kan proens kompetanse nå ut til mange flere ved å jobbe «gjennom» de frivillige trenerne. Det er ikke nødvendigvis den med lavest handicap som er den beste kandidaten. Det viktigste er å finne personene som virkelig brenner for det, som ser nytten og gleden i å skape gode treningsmiljøer, uavhengig av spillenivå.