– Dette er noe vi har vi jobbet for lenge, sier Pål Melbye, anleggssjef i Norges Golfforbund (NGF).

I samarbeid med Norwegian Greenkeepers Association (NGA) har forbundet nå fått med seg tre samarbeidspartnere i et kunnskapsløft for norske baner.

 – Vi håpet å dra i gang allerede i vår, men det går ikke på grunn av koronaen. Vi starter opp grunnutdanningen for greenkeepere til høsten. Og ønsker oss et videregående og høyere nivå etter hvert, forklarer Melbye.

Et fokus på kvalitet

Fram til nå har alle som søker en utdanning som greenkeeper, måttet reise utenlands. De fleste fra Norge har tatt utdanningen i Skottland eller Sverige.

– Det tradisjonelle norske utdanningsløpet for agronomer er fint for landbruk, men ikke nødvendigvis det beste for golf, poengterer Melbye.

– Som bonde jobber du for kvantitet, du vil ha så mye som mulig. En greenkeepers mål må være kvalitet.

Golfbanene i Skandinavia opplever nå stor underdekning av kompetent banemannskap. Koronaviruset, Brexit og stengte grenser gjennom pandemien har ikke gjort rekrutteringen enklere.

– Bare i Sverige er det nå 40 ledige jobber, forteller anleggssjefen, som håper på stor interesse for den nye utdanningen.

Han tror timingen for banene er god.

– Golf-Norge hadde et godt år i 2020. Med høy aktivitet og flere medlemmer har også inntektene økt. På mange baner investeres det nå i nytt utstyr og baneutbedringer. Det er bra. Men det aller viktigste å investere i, er kunnskap og mennesker.

(Saken fortsetter under bildet)

Anleggssjef Pål Melbye i Norges Golfforbund gleder seg over at vi endelig får i gang en grunnutdanning for banemannskap i Norge.

Viktige samarbeidspartnere

Med på laget er Hako Ground & Garden, Felleskjøpet og Syngenta. På hvert sitt område har de tre samarbeidspartnerne allerede en viktig rolle som leverandører til norske golfanlegg.

Sammen ser de viktigheten av å rekruttere flere greenkeepere og utvikle banemannskap med mer kunnskap.

– Vi støtter dette prosjektet fordi vi ønsker å fremme golfsporten generelt og golfbanekvaliteten spesielt, sier Hans Arne Eliassen, administrerende direktør i Hako Ground & Garden.

De røde TORO-maskinene har lenge vært synlige på norske baner. Samtidig registrerer Hako at klubbene har behov for mer hjelp og tettere oppfølging.

– Når vi inngår denne samarbeidsavtalen, er det for å bidra med vår kunnskap om maskiner og vedlikehold. For oss er det en helt naturlig vei å gå for å løfte banekvaliteten, sier Eliassen.

I tillegg til å støtte den planlagte grunnutdanningen har Hako utviklet en egen serviceavtale som de presenterer for golfbaner i Norge. Formålet er å øke kvaliteten på maskinparken, ta godt vare på investeringene og få mest mulig ut av dem.

Ønsker tett samarbeid

– Vi ønsker å samarbeide tett med golfbanene. En gjensidig forpliktelse betyr langsiktig og planlagt effektivitet, god økonomi og sikkerhet for klubbene. Serviceavtalen forenkler anskaffelsene og forsterker vedlikeholdet. En god maskinpark er en kvalitetsgaranti, og vårt bidrag til høyere golfbanekvalitet, sier Hako-sjefen.

For i samarbeidsprosjektet er også to rotfestede kompetansemiljøer på gress og jordbruk.

Felleskjøpet, et samvirke eid av 44.000 bønder, har levert sunt bondevett i 125 år. Med sine råvarer, produkter og tjenester er de norsk landbruks viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler.

Syngenta er en verdensledende jordbruksvirksomhet med 28.000 ansatte i 90 land. Fra sitt nordiske hovedkontor i København leverer selskapet frø og plantevern til golfbaner i hele Norden.

– Det er fantastisk at tre slike kvalitetsleverandører ønsker å støtte et utdanningsløp i greenkeeperfaget. Alle har verdifull kompetanse å bidra med inn i prosjektet, og alle var positive fra første henvendelse, sier Pål Melbye i NGF.

Nå håper anleggssjefen at klubber og baner i hele Norge ser verdien av kunnskapsløftet.

Må utvikle forståelsen

– Vi ønsker oss en kvalitetsheving, men det betyr ikke at vi snakker ned det norske golfproduktet, forsikrer Melbye.

– Vi ønsker å utvikle anleggene, og det starter med forståelsen. Det er fortsatt mange som tror at en greenkeeper bare klipper gresset. Et kompetanseløft må til, og det må forankres i styre og stell. 

For et løft er ikke gratis. Høyere kvalitet krever investeringer. Over tid håper Melbye at både kompetansen, statusen og lønna til greenkeeperne kan vokse. 

– Store kostnader er alltid en barriere. Men noe av den barrieren bør vi nå være kvitt. Støtten fra de tre samarbeidspartnerne gir banemannskapene og klubbene en sterkt subsidiert grunnutdanning, og den håper vi at mange ser nytten av, sier Pål Melbye.