Wiig ble i 2015 valgt til tidenes første kvinnelige norske golfpresident. Søndag fikk  hun fornyet tillit av en enstemmig forsamling i golftinget på Gardermoen.

– Jeg er dypt takknemlig for tilliten. Golftinget har vært veldig nyttig, og vi tar alle innspillene vi har fått fra klubbene til etterretning. Vi skal jobbe knallhardt for å vise oss tilliten verdig. Jeg er glad for at vi beholdt greenfeeoverenskomsten, og også at vi vedtok omregningsfaktoren inn i det nye budsjettet, sier Wiig til Norsk Golf.

Les også: Greenfeeoverenskomsten beholdes 

Omregningen som Wiig nevner, var vedtaket om å justere medlemskontingenten for den kommende budsjettperioden (2018 og 2019) i henhold til prisnivået i perioden.

Drøbak Golfklubb fremmet et benkeforslag om en reduksjon på ti kroner i medlemskontingenten. Det var ment som et signal til golfforbundet om at mange klubber opplever tunge økonomiske tider og at medlemskontingenten som betales inn til NGF, burde gjenspeile dette.

Marit Wiig svarte at forslaget om å redusere medlemskontingenten ville gjøre det umulig for NGF å følge opp oppgavene i virksomhetsplanen som ble vedtatt på tinget for to år siden. 

Kort tid etter gikk Einar Evensen fra Skjeberg GK opp på talerstolen for å forsvare NGFs forslag til inflasjonsjustert medlemskontingent.

Han pekte på at forslaget på redusert medlemskontingent kom inn alt for sent til at golftinget kunne ha mulighet til å behandle forslaget på en forsvarlig måte. 

Budsjettet som vi har vedtatt, er fornuftig, men stramt. Forslaget fra Drøbak GK er et tydelig signal om at vi må fortsette å jobbe hardt med økonomien

Marit Wiig

Til slutt stemte 70 av de 96 stemmeberettigede for å vedta NGFs opprinnelige forslag om ingen generell økning i kontingenten, men kun en justering av prisnivået.

– Budsjettet som vi har vedtatt, er fornuftig, men stramt. Forslaget fra Drøbak GK er et tydelig signal om at vi må fortsette å jobbe hardt med økonomien. Det er tøffe tider i Golf-Norge, og hvis vi ikke får en endring av medlemstallet, må vi se på disse tallene i fremtiden, sier Marit Wiig til Norsk Golf.

– Hva ønsker du å oppnå i dine neste to år som golfpresident?

– Ambisjonen er å gjennomføre det som står i virksomhetsplanen. Spesielt er punktene med ivaretakelse av eksisterende spillere, samt fokus på klubbenes økonomi og jentesatsingen viktig.

– Det ligger an til en fortsatt liten nedgang i medlemsantallet i 2017. Hvordan skal dere snu denne utviklingen som nå har vart i åtte-ni år?

Det er en stor oppgave. Jeg har veldig tro på det som ble diskutert tidligere denne helgen, nemlig at klubbene blir stadig mer fleksible, kreative og markedstilpassede. Vi i NGF må jobbe steinhardt sammen med klubbene for å finne kloke løsninger.

Den eneste måten vi kan løse utfordringene i Golf-Norge på, er at vi spiller hverandre sterke

– Under lørdagens debatt om greenfeeoverenskomsten kom det tilbakemelding fra noen klubber som mener at det er for få personer i golfforbundet med kompetanse om klubbdrift. Hva svarer du til denne tilbakemeldingen?

– Samarbeid blir helt avgjørende fremover, både mellom klubbene, med NGF og klubbene, og også mellom NGF og våre samarbeidende interesseorganisasjoner, som FNG (Foreningen for norske golfbaner) og GAF (Norsk Golfadministrasjonsforening). Dette har vært høyt på agendaen min før, men nå flyttes det helt til toppen.

– Det første vi kommer til å gjøre når vi har neste styresamling i januar, er å invitere disse samarbeidsorganisasjonene. Den eneste måten vi kan løse utfordringene i Golf-Norge på, er at vi spiller hverandre sterke, utfyller hverandres kompetanseområder og finner frem til løsninger i fellesskap, sier Wiig.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Marit Wiig ønsker et enda tettere samarbeid mellom NGF, klubbene og de ulike interesseorganisasjonene. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)

Også visepresident Vegard Aune (30) fra Trondheim GK ble gjenvalgt på golftinget søndag.

I tillegg ble følgende personer valgt inn i NGFs styre, som for øvrig ble utvidet med to styremedlemmer samtidig som varamedlemsordningen ble fjernet:

– Tore Nyrén, Stavanger GK (gjenvalg)

– Anne Elisabeth Næstvold, Bærum GK (gjenvalg)

– Kari Mette Toverud, Kragerø GK (gjenvalg, ny posisjon)

– Jens Kristian Hansen, Salten GK (gjenvalg, ny posisjon)

– Mona Rivelsrud, Ålesund GK (ny)

– Helge Toft, Haga GK (ny)

Det nye styret i NGF. (Foto: Benjamin A. Ward/Norsk Golf)