Nasjonalt Kompetansesenter//

Reagerer på NGFs planer: – Jeg ble sjokkert

Spørsmål om prosess, økonomi og geografi vokser etter nyheten om at NGF ønsker å bygge kompetansesenter for mange millioner kom tidligere denne uken.

Golfforbundet ønsker å bygge et nytt nasjonalt kompetansesenter for golf på Snøbyen i Lørenskog. Prosessen reagerer blant annet John-Magne Pedersen, styreleder i Tyrifjorden GK, på. (t.v.)
Golfforbundet ønsker å bygge et nytt nasjonalt kompetansesenter for golf på Snøbyen i Lørenskog. Prosessen reagerer blant annet John-Magne Pedersen, styreleder i Tyrifjorden GK, på. (t.v.)
Publisert Sist oppdatert

Norges Golfforbund ønsker å bygge et nasjonalt kompetansesenter for golf på Lørenskog, like utenfor Oslo. I kjølvannet av nyheten om den ønskede etableringen har reaksjonene kommet på rullende bånd. Noen for, og noen i mot.

En av dem som stiller spørsmål ved det nasjonale kompetansesenteret er John-Magne Pedersen, mangeårig styreleder på Tyrifjord Golfklubb.

– Da jeg først leste at NGF skulle etablere et nasjonalt kompetansesenter tenkte jeg «endelig, dette varmet en som er glad i golf og ønsker at sporten skal utvikles». Men etterhvert som jeg leste videre dukket det opp flere og flere punkter jeg stiller store spørsmålstegn ved, forteller Pedersen til Norsk Golf.

Mangeårig styreleder på Tyrifjord GK, John-Magne Pedersen, reagerer på nyheten om et nytt nasjonalt kompetansesenter.
Mangeårig styreleder på Tyrifjord GK, John-Magne Pedersen, reagerer på nyheten om et nytt nasjonalt kompetansesenter.

– Bare for Oslo Øst

Det er flere aspekter styrelederen stusser over, men en av de viktigste er hvordan etableringen av kompetansesenteret skal løfte hele Golf-Norge.

– Jeg er av oppfatningen at Golfforbundet skal støtte lokal utvikling av trenere og spillere, og med denne planen er det bare Oslo Øst som får fordelene, mener han.

Allerede om to uker skal beslutningstagere i golfen samles på Golftinget for å stemme over hvorvidt forbundet kan gå videre med planene. Den korte fristen provoserer Pedersen.

– Da vi fikk dette i fanget som en hastesak rett før påske ble jeg sjokkert over.

– Det er snakk om en stor del av våre penger skal brukes på sentrale Østlandet. Er dette et forsøk på å banke gjennom et forslag uten noen mulighet for påvirkning fra medlemmene? Det bør gå an å finne en midlertidig løsning for kontorlokaler slik at man kan ha en ordentlig diskusjon, sier styrelederen.

Spørsmål over økonomien

Økonomien er noe flere reagerer over. De siste dagene har diskusjonen på Norsk Golfs Facebook-side vokst om hvorfor NGF skal drifte et kommersielt innendørssenter.

«Hvem skal dekke underskuddet?»

«Simulatorsentre er det vel nok av?»

«Dette gavner jo bare golfere på Østlandet?»

Dette er spørsmål som går igjen og igjen i diskusjonen. I saksgrunnlaget argumenterer forbundet for at etablering av kompetansesenteret er realistisk på grunn av deres solide økonomiske situasjon.

«Slik styret ser det vil det å anvende inntil 10 mill. av NGFs frie midler til en investering i Nasjonalt Kompetansesenter være en god og riktig investering for å oppnå målene i virksomhetsplanen. Investeringen vil gi Golf-Norge mulighet til å følge med i den internasjonale utviklingen, og bidra til god sportslig satsing i fremtiden» heter det i tingpapirene.

Resten av finansiering skal komme fra offentlige midler, stiftelser og samarbeidspartnere.

– Det vil være økonomisk viktig både i startfasen og i driftsfasen, utdypet generalsekretær i NGF, Tor Anders Hanssen, til Norsk Golf tidligere i uken.

Powered by Labrador CMS