GOLFTINGET 2023//

76 mot 59 – Tinget sa ja til økning av kontingenten

Søndag morgen startet den formelle delen av Golftinget 2023. Her er vår løpende oppdatering fra dagens avgjørelser.

Søndag var Norges golfklubber samlet for å ta en rekke veivalg for de neste årene. Størst spenning var det knyttet til medlemskontingenten. Etter en lang debatt fikk NGFs forslag om å øke kontingenten med 29 kroner med 76 mot 59 stemmer.
Søndag var Norges golfklubber samlet for å ta en rekke veivalg for de neste årene. Størst spenning var det knyttet til medlemskontingenten. Etter en lang debatt fikk NGFs forslag om å øke kontingenten med 29 kroner med 76 mot 59 stemmer.
Publisert Sist oppdatert

Etter en innholdsrik fagdag, tingforberedende lørdag og strålende festkveld – som også markerte Norges Golfforbunds 75-årsjubileum – dro alvoret i gang på Gardermoen.

Søndag morgen kl 09.15 startet den formelle delen av Golftinget 2023 med alle formalitetene som må på plass før golfklubbenes delegater stemmer over en rekke viktige saker – som ny virksomhetsplan med nye mål for Golf-Norge, nytt styre, nytt budsjett. Og det som virkelig fikk temperaturen til å stige under den forberedende lørdagen: 

Om kontingenten som klubbene betaler inn til forbundet skal heves med 29 kroner per medlem (NGFs forslag) eller reduseres med 20 kroner (Oslo GKs forslag).

Da kjører vi i gang...

Innkallingen, sakslisten, årsberetning, forretningsorden, beretninger (med enkelte korrigerende innspill) og regnskap er godkjent. Vi går da over til sakene.

Honorar til styremedlemmer i NGF

FORSLAG TIL VEDTAK: For tingperioden 2024-2025 honoreres medlemmene i styret i Norges Golfforbund etter følgende satser: 

  • Kr 350 000 per år i fast honorar til presidenten. 
  • Kr 60 000 per år i fast honorar til visepresidenten. 
  • Kr 40 000 per år i fast honorar per styremedlem. 

BEGRUNNELSE: Honoraret må gjenspeile det ansvar det er å være leder av et av norsk idretts tre største særforbund, med over 138 000 medlemskap. Styremedlemmenes honorering har ikke vært KPI-justert siden Golftinget i 2011. Selv om Valgkomiteen til nå har funnet svært gode kandidater til å bekle de ulike styreverv, mener Valgkomiteen det er viktig med tanke på fremtidig rekruttering at honoraret er på et nivå som sikrer en bredest mulig rekruttering. 

– Dette er et verdig nivå. Det er ikke for mye, ikke for lite. Det er akkurat passe, sier valgkomitéens leder Marit Wiig.

BESLUTNING: Golfklubbenes delegater stemmer. Forslaget vedtas uten debatt.

Utredning av magasinet Norsk Golf  

FORSLAG TIL VEDTAK: NGF skal i løpet av kommende tingperiode utrede hvorvidt magasinet Norsk Golf fortsatt skal produseres som trykt magasin i tillegg til digitale kanaler.

BESLUTNING: Golfklubbenes delegater stemmer. Forslaget vedtas uten debatt.

Utrede alternativer til GolfBox 

FORSLAG TIL VEDTAK: NGF skal i løpet av kommende tingperiode utrede alternativer til GolfBox.

BESLUTNING: Golfklubbenes delegater stemmer. Forslaget vedtas uten debatt.

Åpning av API-er 

FORSLAG TIL VEDTAK: NGF skal, uten ugrunnet opphold, åpne GolfBox for eksterne API ‘er for datautveksling – både import og eksport av informasjon.

BEGRUNNELSE: Oslo Golfklubb sendte inn forslag om dette forhold til Golftinget 2021, som ble vedtatt. Etter den tid har det skjedd svært lite, og vi føler at saken er trenert. En oppfølging av vedtaket ville innebåret igangsetting av arbeid med krav til retningslinjer for integrasjoner, hvilke dette skulle være og prosess for leveranse av disse. Dette er viktig for at klubbene kan planlegge hvilke systemer som kan tas i bruk for datautveksling med GolfBox.

BEHANDLING: Oslo GK har korrigert forslaget til vedtak. De vesentlige endringene i forslaget til vedtak er at «dette skal prioriteres og gjennomføres så snart som mulig og senest innen neste års Golfforum.» Forslaget er korrigert etter samtaler med NGF.

– Vi har snakket sammen, og vi beklager at dette ikke har vært gjennomført etter tingets vedtak i 2021, sier golfpresident Egil Hatling.

BESLUTNING: Golfklubbenes delegater stemmer. Forslaget vedtas uten debatt.

Daglig leder Niels Vik i Oslo GK argumenterte lørdag for å redusere kontingenten med 20 kroner. Søndag trakk de forslaget og stilte seg heller bak et nytt forslag fra Grini GK, Haga GK og Akser GK om å «fryse» kontingenten på dagens nivå.
Daglig leder Niels Vik i Oslo GK argumenterte lørdag for å redusere kontingenten med 20 kroner. Søndag trakk de forslaget og stilte seg heller bak et nytt forslag fra Grini GK, Haga GK og Akser GK om å «fryse» kontingenten på dagens nivå.

NB! Medlemskontingent 2024 og 2025

Etter en halvtimes kaffepause er delegatene nå samlet i møtesalen igjen, og vi skal over i den mest spennende delen av dagen. Det er medlemskontingenten som nå skal behandles. 

I utgangspunktet er det to forslag som står opp mot hverandre: NGFs forslag om å øke kontingenten med 29 kroner – og Oslo GKs forslag om å redusere den med 20 kroner.

NGF-STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK: Beregningsgrunnlaget for golfklubbenes årlige kontingent til NGF i 2024 og 2025 settes til kr 391 per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret.

OSLO GKs FORSLAG TIL VEDTAK: «Avgiften klubbene betaler til NGF for alle medlemmer 20 år og eldre reduseres med kr 20 per person»

Differansen mellom NGFs og Oslo GKs forslag er dermed hele 49 kroner. 

– Det er dramatisk om Goltinget vedtar Oslo GKs forslag, sier golfpresident Egil Hatling som innleder fra talerstolen. 

Lørdag fortalte han at en reduksjon på 20 kroner i kontingent for spillere over 20 år vil gi et inntektstap for NGF på over 5,6 millioner kroner – og få store konsekvenser for målene i den nye virksomhetsplanen og det tilhørende budsjettet. 

– Vi har jobbet knallhardt for å fremlegge et nøkternt og forsvarlig budsjett for å gjennomføre det vi vedtar i virksomhetsplanen, ikke for å «ta mer» fra klubbene, forklarer Hatling.

– Det er heller ikke slik at forbundet bare vokser og vokser. I budsjettet er det lagt opp til 35 årsverk i NGF. Det er en reduksjon fra 37 årsverk i 2023, fortsetter presidenten og går deretter gjennom områdene som krever disse stillingene: rekruttering, ivaretakelse, toppidrett, rammebetingelser, administrasjon og ledelse.

– Dette er fellesfunksjoner og et fellesskapsløft som skal komme alle klubbene til gode. Jeg håper dere vil være med på dette spleiselaget, sier Hatling.

Nå inntar styremedlem Christian Tollefsen i Oslo GK talerstolen.

– Vi mener at vårt forslag ikke er dramatisk, men betydelig. Og vi sender et signal. Men vi kan også være med på et forslag som ikke handler om å redusere kontingenten med 20 kroner, men som går i null.

– Det tolker jeg som om dere trekker forslaget? spør tingets dirigent.

Tollefsen bekrefter det, og henviser til et nytt innkommet forslag fra Grini GK, Fana GK og Asker GK som de stiller seg bak. 

Det nye forslaget er identisk med NGFs forslag, men uten en økning i kontingent for 2024 og 2025. Altså en «frysing» av medlemskontingenten.

NYTT FORSLAG TIL VEDTAK: Beregningsgrunnlaget for golfklubbenes årlige kontingent til NGF i 2024 og 2025 settes til kr 362 per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret.

– Dette er ingen kritikk av NGF. Det er masse kompetente folk der, og forbundet gjør en kjempejobb. Men de også må stramme livremmen, argumenterer Thorbjørn Gjerde, Grini GKs styreleder. 

En rekke delegater fra landets golfklubber tar nå ordet:

– Vi tror også at det er klokt med null, sier Finn Langeland fra Gjersjøen Golfklubb i sitt innlegg. 

– Vi tror på et sterkt forbund, og er villig til å bidra og støtter NGFs forslag, uttaler styreleder Kenneth Enæs-Hansen fra Trondheim GK.

– Dette handler om tillit, og vi har tillit til at forbundet har gjort dette på en ordentlig måte. Vi støtter forbundets forslag og håper så mange som mulig, sier styreleder Pål Vigeland i Nøtterøy GK.

– Til tross for tøffe tider i klubbene, synes jeg det er unødig konflikt som dras opp her. Det er så mye bra som skjer. De små og mellomstore klubbene trenger hjelp fra NGF. Grønmo vil derfor støtte NGFs forslag, sier Rune Danielsen i Grønmo GK.

– Vi trenger virkelig at vår daglige leder, som er den eneste er på jobb hos oss, kan hente kompetanse og «plage» forbundet hver eneste dag. Det er mange små klubber der ute. Så jeg håper dere støtter NGFs forslag, sier styreleder Einar Evensen i Skjeberg GK.

– Jeg ønsker at virksomhetsplanen blir gjennomført, og støtter NGF i denne saken, sier Elenore Rønneberg i Mjøsen GK.

– Framfor å sette opp kontingenten, kan vi ikke heller være litt ambisiøse og tro at vi får noen flere medlemmer enn vi budsjetterer med? spør Christopher Raanaas i Oslo GK.

Golfpresident Egil Hatling har meldt seg som den siste på talerlisten i denne omgang, og får avslutte den lange rekken av innlegg som nå har tatt nærmere halvannen time.

NB! Det skal nå stemmes over NGFS forslag om en økning på 29 kroner eller det nye forslaget på 0 kroner. 

BESLUTNING: Golfklubbenes delegater stemmer. Norges Golfforbundets forslag får flertall med 76 mot 59 stemmer. 

AVtroppende golfpresident Egil Hatling og NGF fikk til slutt ja til sitt forslag om å øke medlemskontingenten for spillere over 20 år med 29 kroner.
AVtroppende golfpresident Egil Hatling og NGF fikk til slutt ja til sitt forslag om å øke medlemskontingenten for spillere over 20 år med 29 kroner.

Virksomhetsplan 2024-2027 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

  1. Virksomhetsplan for Golf-Norge 2024–2027 med endringer vedtatt under behandlingen på Golftinget 2023 vedtas. 
  2. Klubbene følger opp ved å bruke planen som grunnlag for egne planverk.

BESLUTNING: Golfklubbenes delegater stemmer. Forslaget vedtas.

Budsjett 2024 og 2025 

FORSLAG TIL VEDTAK: 1. De framlagte budsjetter for 2024 og 2025 godkjennes. 2. Styret får tingets fullmakt til å endre budsjettet i tråd med de politiske vedtak som er fattet på tinget, organisasjonsmessige tilpasninger og til å justere rammene for det enkelte satsningsområde, dersom dette ikke bryter med virksomhetsplanen og resultatet i tingperioden.

BESLUTNING: Golfklubbenes delegater stemmer. Forslaget vedtas.

Valg av nytt NGF-styre

Etter den lange behandlingen av medlemskontingenten, går det nå fort. Virksomhetsplan og budsjett er vedtatt i løpet av minutter, og det som gjenstår nå er valg.

Valgkomitéen har innstilt på følgende:

STYRET

PresidentGjenvalg(ny posisjon)Øyvind Krag IngulByneset GK
VisepresidentNyVigdis Flaat SørraHauger GK
StyremedlemGjenvalgMagnus Boland HaugenHaga GK
StyremedlemNyAnya MarkhusSunnfjord GK
StyremedlemNyAnja SolevågseideÅlesund GK
StyremedlemNyMonica WaraTromsø GK
StyremedlemNyOle Berge RamsnesStavanger GK
StyremedlemNyStein NilsenSoon GK

BESLUTNING: Golftinget velger sitt nye styre uten andre forslag. Det samme gjelder representanter til kontrollutvalget, lovutvalget, disiplinær- og sankssjonsutvalget og valgkomité. 

Dermed går Golftinget 2023 mot slutten. Norsk Golf takker for følget, og kommer tilbake med reaksjoner og flere saker fra tinget.

Powered by Labrador CMS