Åpner for påskegolf: – Et stort ansvar

NGF har fått grønt lys av Helsedirektoratet. Golfklubber i områder med stort smittetrykk kan åpne baner og driving ranger igjen for påskegolf.

Publisert

– Vi er glade for at vi i dag kan sende ut denne beskjeden til klubbene. Samtidig er det viktig for oss å gjenta at smittevernet kommer først. Når det nå åpnes for aktivitet i disse områdene, hviler det et stort ansvar på oss alle, sier Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i NGF.

Frustrasjonen i Golf-Norge har vært stor i inngangen til påskeuka. Mens skiheiser over hele landet fikk klarsignal til å holde åpent, har golfbaner og treningsanlegg i områder med stort smittetrykk, vært stengt.

Ventet på avklaring

– Alle golfspillere er medlem av en klubb som sorterer under NGF og idrettsforbundet. Det må vi alle forholde oss til. Og derfor har vi over lengre tid vært i dialog med NIF og myndighetene for å klarlegge hvor grenser går for organisert idrett, forklarer generalsekretæren.

Med strengere forskrifter og anbefalinger i en rekke østlandskommuner, gjenopprettet golfforbundet møtevirksomheten i den såkalte koronaklubben, satt sammen av representanter fra klubber og organisasjoner tilknyttet golfen.

I fjor vår laget «koronaklubben» retningslinjene for golfspill under pandemien på norske baner. I lengre tid har NGF vært aktive inn mot NIF for å avklare sin aktivitet.

Onsdag i forrige uke sendte NGF sin tolkning til Helsedirektoratet, med håp om avklaring før påske.

Den avklaringen er nå mottatt.

En anerkjennelse til alle

I skrivet fra juridisk avdeling i Helsedirektoratet, gjøres det klart:

«Helsedirektoratet er enig i Norges Golfforbunds og Norges Idrettsforbund sin tolkning av hva som er å anse som organisert idrettsaktivitet etter covid-19-forskriften § 16 g. Egentrening vil ikke omfattes av forbudet og i utgangspunktet ikke selv om det er noen venner som spiller sammen.»

– Det siste åpner for at selskapsrunder for klubbens medlemmer kan gjennomføres så lenge smittevernet blir ivaretatt, sier Tor-Anders Hanssen.

Myndighetene gir også grønt lys for at driving ranger og «eventuelle innendørs driving ranger» kan åpne for egentrening og uorganisert aktivitet.

Direktoratet anser NGFs informasjon ut til klubbene som fornuftig.

– At Helsedirektoratet har tolket dette på samme måte som oss, er en anerkjennelse til både forbund, klubber og spillere.

– Da pandemien rammet oss i fjor vår, tok vi ansvar og fikk i gang aktiviteten igjen i trygge former. Det må vi fortsette med. På den måten blir golfen et positivt bidrag til folkehelsen, understreker generalsekretæren.

Åpning for gjestespill?

Lokale bestemmelser kan fortsatt trumfe retningslinjene fra Helsedirektoratet, NIF og NGF. Kommunale myndigheter har hjemmel for å stenge ned aktivitet om smittesituasjonen krever det. Det er den strengeste regelen som gjelder.

«For golfbaner som naturlig vil kunne tiltrekke seg spillere fra flere kommuner, er det særlig nyttig å presisere rådet om å unngå unødvendige reiser innenlands,» poengterer Helsedirektoratet i sitt svar til golfforbundet.

Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte.

– Betyr det ja eller nei til gjestespill i områder med høyt smittetrykk?

– Det er opp til klubbene selv å vurdere om de vil åpne for greenfee-spillere. På samme måte må spillerne selv ta ansvar for å gjennomføre aktiviteten på en trygg måte.

– Vi skal bidra for å slå ned smitten, det er fortsatt vår viktigste oppgave, sier generalsekretær Tor-Anders Hanssen.

Powered by Labrador CMS