Det gjorde det også på et fagseminar som ble arrangert på Losby like før årsskiftet, i regi av Foreningen Norske Golfbaner.

Naturlig nok, etter som Norge i likhet med resten av Europa og USA har hatt nedgang i antall utøvere de siste fem-seks årene.

Det å bygge og drifte en golfbane har store kostnader. De fleste klubbene i Norge som drifter et 18-hulls anlegg, har driftskostnader mellom 10 og 25 millioner  i året.  Det koster et sted mellom 350 og 800 kroner å produsere en golfrunde, så konsekvensene av frafallet i sporten vil naturlig nok få betydning for kvaliteten på anleggene.

Men hva kan en så gjøre for å få flere til å spille golf? Det finnes neppe noe entydig og enkelt svar. Det er mange tiltak som må gjøres, litt avhengig av aldersgrupper, kjønn og målgrupper.

Noen stikkord på tiltak som synes åpenbare, ifølge analyser forretningsutviklere og markedsanalytikere har gjort i sine lønnkammer:

  • Sats på å rekruttere blant venner og bekjente. Det handler ikke først og fremst om sportens karakter, men om det å knytte nettverk og sosiale relasjoner.
  • Gjør inngangen til sporten enklere og mer underholdende.
  • Trenden går i retning av at folk spiller flere 9 hulls-runder enn 18 hulls-runder.
  • Lag mer fleksible betalingsløsninger (et livslangt medlemskap med aksjebinding gjør at mange kvier seg for å tegne medlemskap).
  • Gjør golfsporten mer familievennlig.
  • Tenk nytt når det gjelder turneringer; det sosiale betyr mer enn gammeldagse konkurranseformer.
  • Det viktigste for de fleste er å være sammen med venner og ha det gøy.
  • Sørg for å få flere jenter med i sporten.
  • Mindre restriksjoner på kleskode og musikk – mer partyfaktor.

Lista kan gjøres lang, og forslagene mer utfyllende. Men det viktigste av alt er at noen nå begynner å tenke nytt. Det er ikke sikkert at alle forslag passer din klubb, men kanskje er det nødvendig å differensiere profilen og innholdsproduktet i enkelte klubber. Å bli mer kundeorientert, for å bruke markedsterminologi.

Det er her du kan gjøre en innsats; sørg for å utvide vennekretsen din ved på rekruttere en ny utøver på golfbanen.

Finn H. Andreassen

Nylig så jeg en TV-reportasje fra USA der en hadde gjort golf til en underholdningsfaktor for ungdom; ved hjelp av elektroniske mål i en innendørshall kunne en kombinere lek og spill, samtidig som en tok en øl ved utslagsstedet og konkurrerte om å treffe målet.

Ganske likt en bowlinghall.

Ikke det at jeg vil anbefale en slik løsning på norske golfbaner, men det er avgjort med på å inspirere til at golf kan utøves på mange forskjellige vis. Og kanskje stimulere interessen for det genuine. Footgolf er jo et slikt eksempel, som nå har fått forfeste i enkelte klubber.

Viktigst av alt er å få unge og eldre ut på grønt gress, slik at de får mosjon og glede i sosialt samvær.

Det er her du kan gjøre en innsats; sørg for å utvide vennekretsen din ved på rekruttere en ny utøver på golfbanen.

Og så er den neste jobben å følge han eller henne opp, slik at vedkommende trives i lag med oss golf-frelste.

Det må bli kult å spille golf.

 

Finn H. Andreassen

President/NGF