På Mission Hills i Kina kom årets første seier etter at hun kvittet seg med bogeyene i andre runde og til slutt havnet på – 18 totalt. 

Selv var jeg i Østerrike, og fikk til de grader merke Tuttas impact på norsk presse. Det kom for så vidt ikke som en overraskelse at Tutta har medietekke. Tutta og andre norsk toppspillere følges tettere av norsk presse enn mange tror.

Utfordringen denne gang ble å formidle uttalelser og koordinere forespørsler fra Schattberg Westgipfel som ligger på drøyt 2000 meter. Der oppe er det ikke veldig tilrettelagt for pressearbeid, og det nærmeste man kommer 3G er sentrifugalkraften man oppnår etter et feilskjær i de svarte løypene. 

Nok om det. Det positive er at norsk presse faktisk følger golfen mye tettere enn vi skulle tro. Og enda flere journalister er opptatt av golf selv om det redaksjonelt ikke settes av så mye spalteplass og sendetid som både vi og den enkelte journalist kunne ønske. Men interessen er økende. Vi skal bare fortsette arbeidet. For det er langt fra bare Tutta som etterspørres.

Seieren i Østerrike er imidlertid nok et bevis på at vi fortsatt trenger resultater – internasjonale resultater. Så er det bare å «jobba på» for at disse kommer.