Målgruppen er greenkeepere, daglige ledere, anleggs-/banekomiteer i klubbene samt anleggsbransjen for øvrig. I gjennomsnitt deltar ca 90 personer på disse en-dagers seminarene.

Frist for påmelding er tirsdag 5. november. For påmelding til seminaret trykk her.

Dersom dere skal melde på flere personer må dere gå inn på linken flere ganger. 

Det blir også anleggsseminar i forbindelse med Golf-Tinget i Kristiansand, fredag 22. november med tema vinterskader. 
Trygve Aamlid fra Bioforsk skal foredra om forebygging og reparasjon etter vinterskader.