Fra 2018 til 2020 studerte golfens styrende organer United States Golf Association (USGA) og Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) utviklingen i slaglengder blant proffer og hobbygolfere.

Konklusjonen på studien «Distance Insight Project» var at storsleggene må stoppes – av hensyn til økende tidsbruk på golfrunder, å redusere det økologiske fotavtrykket som de stadig voksende banene setter, og ikke minst for å bevare golfsportens egenart, der USGA og R&A uttrykte bekymring for at økningene i slaglengder har ført til at de strategiske utfordringene er blitt mindre, og slagrepertoaret hos spillerne er redusert.

Etter måneder med spekulasjoner om hva USGA og R&A kom til å foreta seg i kjølvannet av studien, ble den første konkrete endringen i regelverket iverksatt 1. januar i år. Da de innførte en lokal regel der turneringsarrangører kan bestemte at spillerne ikke kan ha køller med lengre skaft enn 46 tommer i bagen.

Regelen ble umiddelbart tatt i bruk på PGA-touren, som nå har tvunget langtslående spillere som Bryson DeChambeau og Phil Mickelson til å spille med kortere driverskaft enn tidligere.

Les også: – Golf er vanskelig nok som det er

Endringene kommer imidlertid ikke til å stoppe der, og forrige uke sendte USGA og R&A ut en pressemelding der kunne fortelle at arbeidet med å se på ytterligere tilpasninger og restriksjoner skrider fremover.

De fremhever spesielt to områder som skal vies ekstra oppmerksomhet:

  • Endringer i måten golfballer testes på
  • En ny lokal regel for å redusere trampolineeffekten og vridningsstabiliteten i driverne til de beste spillerne

La oss ta en nærmere titt på hva dette faktisk vil innebære:

(Artikkelen fortsetter under)

Lengdedebatten har for alvor blusset opp igjen etter at Bryson DeChambeau startet sitt oppsiktsvekkende lengdeøkingsprosjekt for et par år tilbake. (Foto: Getty Images)

Ny testing av golfballer

Per dags dato testes golfballer med en driver festet til en svingrobot som er stilt inn til å svinge i 120 miles per time (193 kilometer i timen). For at en ball skal være lovlig innenfor dagens regelverk, kan ballen ha en maksimal slaglengde på 292,5 meter (kombinert carry og rull) med 120 mph svinghastighet. 

Det USGA og R&A nå skal gjøre, er å utforske hva slags effekter det vil få dersom man oppjusterer svinghastigheten på roboten til 125 miles per time, samtidig som man beholder terskelverdien på 292,5 meter. 125 mph gjenspeiler hva som er den gjennomsnittlige køllehodehastigheten til de ti lengstslående spillerne på PGA-touren i dag. 

Selv om USGA og R&A er vage i ordlyden i pressemeldingen, tyder mye på at de ønsker å se på muligheten for å utvikle golfballer som er litt mindre effektive for de lengstslående spillerne, samtidig som de ønsker å påvirke spillere med lavere svinghastigheter minimalt.

Vil temme driverne

Når det kommer til køllene, har USGA og R&A gitt beskjed til utstyrsprodusentene om at de vurderer endringer i køllehodet på driverne – nærmere bestemt reglene for trampolineeffekt og tilgivenhet.

«Trampolineeffekten» heter på fagspråket CT (characteristic time), og handler om hvor lenge ballen kan være i kontakt med slagflaten i balltreffet. For tiden er maksgrensen på 257 mikrosekunder. Jo høyere dette tallet er, desto lenger er ballen i kontakt med slagflaten – som resulterer i høyere ballhastighet og mer lengde.

USGA og R&A har også regler for hvor høy MOI (moment of interia) dagens drivere kan ha. Dette dreier seg om vridningsstabiliteten på køllehodet og hvor mye det vrir seg på balltreff utenfor senter av slagflaten (sweet spot). MOI sier dermed noe om hvor tilgivende driverne kan være.

Ifølge Golfweek er det først og fremst på herretourene PGA Tour, Korn Ferry Tour og DP World Tour (europatouren) at denne lokale regelen vil være aktuell – men det forutsetter at disse tourene faktisk selv ønsker å ville ta regelen i bruk. Regelen skal derimot ikke være aktuell for LPGA Tour, ettersom utviklingen i slaglengder ikke blir sett på som noe stort problem i kvinnegolfen.

Det golfens styrende organer nå vurderer, er å innføre en lokal regel på samme måte som de gjorde med makslengden på skaft, hvor de innfører ytterligere begrensninger på CT- og MOI-verdiene på driverne.

De foreslåtte endringene markerer et nytt steg på veien mot et delt regelverk mellom amatører og proffer når det kommer til utstyr. Tilhengerne av en slik praksis argumenterer for at utviklingen i slaglengder og stadig lengre golfbaner først og fremst er et problem blant proffene. Vanlige hobbygolfere synes golf er mer enn vanskelig nok fra før, og bør derfor skånes for nye restriksjoner i den grad det er mulig.

Motstandere av et delt regelverk påpeker på sin side at noe av sjarmen med golf er at alle konkurrerer på lik linje under samme regler – og at det er en verdi i å kunne sammenligne sitt eget spill med alle andre, vel vitende om at man bruker (relativt) likt utstyr. Med ulike regler for hvor godt køllene kan prestere, forsvinner også noe av sammenligningsgrunnlaget.

(Artikkelen fortsetter under)

Uavhengig av om du er proff eller amatør, konkurrer du i dag under ett og samme regelverk. Men på utstyrsfronten er det i ferd med å skje endringer. (Foto: USGA)

Kan gjøre driverne snillere for hobbygolferen

Uavhengig av hva USGA og R&A finner ut av, ligger eventuelle regelendringer uansett et godt stykke frem tid. Det forsikrer Thomas Pagel, administrerende direktør i USGA:

– Det kommer ikke til å bli noen endringer i dag, og ingen endringer i morgen. Denne prosessen vil ta tid, og jeg vil si at man ikke bør forvente endringer verken i år, neste år og kanskje ikke året etter der igjen heller.

I tillegg til å trenge å få tourene med på laget om å innføre den lokale regelen er USGA og R&A nemlig også avhengig av et tett samarbeid med utstyrsprodusentene – og de vil sannsynligvis ikke være veldig begeistret over å bli tvunget til å utvikle produkter som presterer dårligere enn det de lager i dag, og som trolig aldri vil selges i den lokale proshopen hos deg og meg.

– Vi kan ikke kontrollere foretningsmodellene til utstyrsprodusentene. Vi er interessert i å se på lokale regler som gir dem som driver golfbanene og tourene, flere valgmuligheter, fastslår Pagel overfor Golfweek.

Pagel åpner også for at USGA og R&A kan myke opp dagens restriksjoner på «MOI» og «CT» for amatørgolfere, slik at køller som produseres i fremtiden, skal bli vanskeligere å slå for de beste proffene, men enda mer lettspilte for hobbygolfere.

Selv om slike endringer i praksis vil bety ulike spilleregler for amatører og proffer, går ikke Pagel med på at regelverket vil bli «todelt»:

– Er bruk av lokale regler en todeling av regelverket? Vårt syn på saken er at ett samlet regelverk er noe av det som gjør golfsporten fantastisk. Det bringer hele sporten sammen. Lokale regler har alltid eksistert, og vi har hatt lokale utstyrsregler tidligere. Dette er bare nok et eksempel på det. Vi ser ikke på dette som en todeling.

Er du tilhenger av et delt utstyrsregelverk, der proffer og amatører spiller med ulikt utstyr? Si din mening i kommentarfeltet på vår Facebook-side!