Arbeidet med å finne kandidater til NGF-styret, kontrollkomiteen, lovutvalget og disiplinær- og sanksjonsutvalget startet i vår, og valgkomiteen har fått inn mange forslag til kandidater. 

– Det har vært veldig god respons, og det har vært en møysommelig prosess hvor vi har vurdert mange aktuelle kandidater. Vi vil gjerne takke for alle innspillene som har kommet og for det store engasjementet i Golf-Norge, sier Kjersti Jæger, leder av valgkomiteen i NGF.

I NGF styret har valgkomiteen innstilt Marit Wiig for gjenvalg som golfpresident. Ellers er det foreslått to nye kandidater for styret, Mona Rivelsrud fra Ålesund GK og Helge Toft fra Haga GK som styremedlemmer. 

– Hva slags egenskaper er dere ute etter når dere skal sette sammen et styre?

– Først og fremst må man sørge for å ha et sammensatt styre som dekker flere av de kompetanseområdene vi ser etter. Vi har en lang rekke kompetansekrav vi ønsker å dekke. I tillegg er det så klart viktig at man har et brennende engasjement for golfsporten. I tillegg ønsker vi en jevn fordeling av kvinner og menn, geografisk spredning slik at stemmer fra hele Golf-Norge er representert, og vi ønsker også å ha et styre med god spredning i alder, sier Jæger.

Se valgkomiteens innstilling for nytt styre og komiteer under.

Styret

President: Marit Wiig (gjenvalg) – Hauger GK

Visepresident: Vegard Aune (gjenvalg) – Trondheim GK

Styremedlem: Tore Nyrén (gjenvalg) – Stavanger GK

Styremedlem: Anne Elisabeth Næstvold (gjenvalg) – Bærum GK

Styremedlem: Kari Mette Toverud (ny posisjon) – Kragerø GK

Styremedlem: Jens Kristian Hansen (ny posisjon) – Salten GK

Styremedlem: Mona Rivelsrud (ny) – Ålesund GK

Styremedlem: Helge Toft (ny) – Haga GK

Styret i NGF består per dags dato av seks medlemmer og to varer, men på golftinget kommer det til å bli innstilt på at det skal være åtte medlemmer i styret og ingen varer.

 

Kontrollkomiteen

Leder: Christian Anker-Rasch (ny) – Oslo GK

Medlem: Gudrun Michelsen (ny) – Losby GK

Medlem: Katrine Eide (ny) – Stavanger GK

Varamedlem: Atle Helgedagsrud (gjenvalg) – Mørk GK

Varamedlem: Hanne Røed (ny) – Haga GK

Kontrollkomiteens oppgave er å etterse at årsmøtets vedtak følges og at økonomien i golfforbundet er som den skal. 

 

Lovutvalget

Leder: Einar Lohne (ny) – Grini GK

Medlem: Cathrine Riibe Mindnes (ny) – Trondheim GK

Medlem: Egil Hatling (ny) – Oslo GK

Disiplinær- og sanksjonsutvalget 

Leder: Steinar Birkeland (gjenvalg) – Oslo GK

Medlem: Eleonore Rønneberg (ny) – Mjøsen GK

Medlem: Kenneth Svanum (ny) – Miklagard GK

Disiplinær- og sanksjonsutvalget håndterer saker der det er aktuelt for NGF å ilegge disiplinærforføyning for brudd på idrettens regelverk. Utvalget ble tidligere oppnevnt av styret. Tinget vedtok i 2015 at disse posisjonene skal velges på tinget fra 2017.