– Denne avtalen har stor betydning for vår daglige drift, forteller Jens Kristian Hansen.

Han er styreleder i Salten Golfklubb i Bodø, som nå har sikret besparelser på nesten en årslønn takket være kommunal refinansiering av lånet. Da klubben ikke fikk fornyet sine gunstige banklån, måtte klubben tenke annerledes for å løse den potensielle pengeknipen.

– Vi har et godt samarbeid med – og har hatt gunstige lån gjennom DNB og Sparebank1 Nord Norge – som også er sponsorer hos oss. Ett lån har vært avdragsfritt og ett lån med fastrente. Da avtalen med Sparebank1 NN utløp, fikk vi markedsvilkår på lånene. Det gjorde det såpass dyrt for klubben at vi henvendte oss til lokalpolitikerne, forklarer Hansen til Norsk Golf

– Det har vært mye fokus i Golf-Norge de siste årene på at klubbene må være flinke til å jobbe mot det offentlige, og at vi må gjøre politikerne oppmerksomme på golfens betydning for samfunnet.

Klubben begynte med å kontakte kultursjefen og idrettsavdelingen for å høre hva slags muligheter de hadde. Signalet de fikk, var at det var mest aktuelt for kommunen å låne ut penger.

– Deretter gikk vi i en dialog med kommunen, noe som ble en ganske omfattende og grundig prosess. Til tross for at kommunens administrasjon til slutt innstilte negativt på vår søknad, klarte vi å få et enstemmig formannskap til å stemme ja, sier Hansen fornøyd.

Prinsippsak

Refinansieringen gjør at klubben nå får cirka fire prosent bedre rente på lånet sammenliknet med hva banken kunne tilby. Det betyr at klubben sparer nærmere 360 000 kroner i året sammenliknet med hva det hadde kostet dem å fortsette å ha lånet i banken.

– I forhold til de lånevilkårene vi hadde i fjor, utgjør ikke dette en like stor likviditetsgevinst. Vi får likevel cirka 100 000 kroner lavere finanskostnader enn i fjor, og vi vil også betale ned mye mer på avdragene. Videre er det viktig at vi nå har fått en langsiktig og forutsigbar finansiering, som er bedre enn markedet for øvrig kan tilby.

Hansen sier klubben presenterte sine argumenter overfor kommunen som en prinsippsak: Mens veldig mange idrettslag i stor grad er subsidierte av kommunene, både driver og eier Salten Golfklubb sitt eget anlegg – slik som også er tilfellet hos nesten alle andre norske golfklubber.

Anerkjennelse av golfens verdi

Så hva kan andre klubber lære av Salten GKs vellykede «innsalg»?

– Det viktigste er å ta kontakt med politikerne direkte, så tidlig som mulig. Nøkkelen er å bygge en solid argumentasjon der man får informert både administrasjon og politikere om hva en golfklubb faktisk er for noe. Golf-Norge har mange gode argumenter, spesielt når det kommer til vår betydning for folkehelsearbeidet og barn og golf. Politikerne var overrasket over hvor stor idrettslig aktivitet det er på klubben. Ikke mange var kjent med at vi arrangerer Barn og golf, golfskole om sommeren, har damegruppe, seniorgruppe, klubbtrening, og at vi samlet har over 50 turneringer og arrangementer i løpet av et år.

– Dette er en anerkjennelse av golfens samfunnsmessige betydning, og at golf er en arena som det er fornuftig å gi offentlige tilskudd til, konkluderer Hansen.

Les også: Avisa Nordland: Bodø kommune gir 9,7 millioner i lån til golf