«Europabarometeret», en serie meningsmålinger og undersøkelser foretatt av EU-kommisjonen siden 1973, publiserte nylig sin rapport om sport og fysisk aktivitet.

Den viser at hele 59 prosent av EU-borgere sjelden eller aldri trener minst en gang i uken. I tillegg sier tre fjerdedeler av respondentene at de ikke er medlem i noen sportsklubb eller idrettslag. Det tilsvarer en økning på hele 67 prosent siden 2009.

I følge golfbenchmark.com spiller snaue 8 millioner europeere golf. Golfindustrien bidrar med over 15 milliarder euro årlig til den europeiske økonomien.

Golf Europe, en gruppe sentrale aktører innen europeisk golfsport, tar nå sikte på å utvikle golfens bidrag til det europeiske samfunnet gjennom sitt oppstartsprosjekt GoGolf!.

GoGolf! sine to hovedmål er å øke kunnskapsgrunnlaget for de helsemessige fordelene golf har for europeiske borgere, samt økt deltagelse i golfsporten på et felleseuropeisk nivå.

EU støtter golfens helsearbeid

EU har nå gjennom sitt program Erasmus+, som jobber for utdanning, trening, ungdom og sport, valgt å støtte GoGolf!-initiativet.

Les også: – Golf like sunt som sykling 

Generalsekretær i det europeiske golfforbundet EGA, Richard Heath sier:

– EGA er henrykte over å kunne ta del i et EU-støttet prosjekt som skal utvikle kunnskapen om golf. Vi føler en tydeliggjøring av fordelene med golf kan bidra til økt aktivitet og deltagelse på grasrotnivå.

Les også: Finn H: – Spill golf, få bedre helse! 

Golf er en veldig god måte å adressere Europas potensielle helsekrise på

Steve Isaac, R&A

GoGolf!-prosjektet har i oppgave å identifisere hvordan sentrale krefter innen golfbransjen i Europa kan samarbeide for å adressere mørketallene fra Europabarometeret, og jobbe med hvordan introdusere barn til golfsporten, rekruttering av minoritetsgrupper og få en høyere kvinneandel til golfen.

Les også: – Golf er en undervurdert helsekilde 

– Erasmus+ sin støtte til GoGolf! er en veldig bra mulighet for golfen til å demonstrere sin viktige rolle for helsen til europeiske borgere. Golf er en veldig god måte å adressere Europas potensielle helsekrise på. Det er en sport som gir skånsom trening, og kan spilles av folk i alle aldre, sier Steve Isaac, Director of Course Management i R&A i en pressemelding fra Golf Europe.

Fredrik Lindgren, CSR-ansvarlig i PGA European Tour, mener EU-støtten er et stort kompliment til golfsporten.

– Det er veldig gode nyheter at golf har blitt anerkjent som en positiv bidragsyter til at Europakommisjonen skal nå sine mål for europeisk folkehelse, sier Lindgren.

GoGolf!-prosjektet er fortsatt i oppstartsfasen, og Golf Europe nevner foreløpig ikke noe om konkrete tiltak i prosjektet som skal implementeres over de neste tre årene.

Det viktige helseargumentet

Golfens bidrag til folkehelsen har vært hovedargumentet til flere norske golfklubber når de har søkt offentlig støtte. Tidligere i vinter ga Spydeberg kommune Mørk Golfklubb 750 000 kroner i støtte for at de kunne kjøpe opp golfbanen. Kommunen ga støtten på bakgrunn klubbens rolle i folkehelsearbeidet.

– En omsorgsplass koster i gjennomsnitt 750 000 kroner i året, så hvis vi klarer å holdet ett menneske bort fra et slikt behov i året, representerer det hele tilskuddet fra kommunen. Og med flere hundre godt voksne mennesker er jeg brennsikker på at vi klarer å holde mange vekk fra det behovet hvert år, uttalte klubbens leder, Åge Wedøe til Norsk Golf.

Les også: I denne kommunen forstår politikerne golfens helseeffekt