Samles i ett//

Endringer hos Haga – blir et av Norges største anlegg

Etter lengre tids forhandlinger har Haga GK inngått en leieavtale med Toppgolf som også berører Nordhaug GK. Daglig leder i Haga gleder seg over mulighetene som oppstår.

Haga GK (forgrunnen) og Toppgolf (i midten) har inngått en leieavtale som også involverer Nordhaug GK (i bakgrunnen).
Publisert Sist oppdatert

Norsk Golf presiserer: Denne artikkelen er rettet etter publisering. I den opprinnelige saken skrev vi at Haga Golfklubb har overtatt driften av Nordhaug Golfklubb. I et innlegg til redaksjonen understreker styreleder Erik Sandsdalen at driften i Nordhaug GK er det fortsatt klubbens styre som forestår. Du kan lese hele innlegget til Sandsdalen nederst i denne artikkelen.


Haga Golfklubb i Bærum har med sine 27 hull lenge vært en av Norges største golfanlegg. Etter lengre forhandlinger er det nå klart at bærumsklubben blir enda større. 

Denne uken signerte Haga GK og trenings- og simulatorsenteret Toppgolf en avtale om å samles under én ledelse. Avtalen involverer også Nordhaug GK.

Når trioen nå skal samarbeide tettere, tilbys det spill på 36 hull, 12 simulatorer og en driving range på 78 matter med Toptracer-teknologi. 

– Vi har kommet frem til en leieavtale hvor Haga overtar driften av Toppgolf  i en ti-årsperiode, som også inneholder en opsjon hvor avtalen kan forlenges med ti og deretter syv år til, sier Erik Solberg, daglig leder i Haga. 

Han forteller videre at prosessen hit har vært lang, og at partene er positive til den nye løsningen.

– Vi begynte i september i fjor, så det har vært en lang og grundig prosess. Hagas medlemmer ble orientert om muligheten under en ekstraordinær generalforsamling i desember, hvor forslaget ble stemt igjennom med et 3/4-dels flertall, forteller han. 

Haga GK overtar nå driften av et anlegg som Toppgolf AS har drevet de siste 20 år.

Nordhaug Golfklubb vil bestå

De neste ukene vil gå til å integrere de to organisasjonene, hvor blant annet Toppgolfs ansatte vil få nye arbeidskontrakter i Haga. Deretter vil tankene rettes mot fremtiden. 

Erik Solberg, daglig leder i Haga Golf

– Vi ønsker å lage synergier på tvers av områdene, og harmonisere treningstilbud til både voksne medlemmer og aktive juniorer for begge klubbene. Og etter hvert tilby klubbenes medlemmer gjensidige fordeler, sier Solberg. 

– Hva vil skje med Nordhaug GK?

– Det er et selvstendig idrettslag og en golfklubb med over 1600 medlemmer. Slik vil det forbli, men vårt banemannskap overtar greenkeeper-jobben. 

– Vi ønsker at Nordhaug beholder sin identitet, svarer Hagas daglige leder. 

Nytt navn for Toppgolf

Selve Toppgolf vil derimot gå igjennom noen endringer, fastslår Solberg. En av dem er nytt navn, som vil bli enten Haga Golfsenter eller Haga Treningssenter.

– Men det er ikke bestemt enda. Eller beholder vi foreløpig alle løsninger og teknologi både på rangen og simulatorsenteret. Vi vil bruke inneværende sesong på å vurdere det vi overtar før vi eventuelt endrer på noe som fungerer.

– Målet er å bygge videre på deres organisasjon. De ansatte der er svært kompetente, forsikrer Solberg. 

Nordhaug GK forblir en selvstendig klubb, men vil vedlikeholdes av Haga.

Tilbake til grunntanken

Da anlegget åpnet i 2003 var begge golfklubbene og treningsområdet under samme ledelse. Men på grunn av en splittelse i 2010 overtok det som da het Innesvingen (dagens Toppgolf journ.anm.) driving-rangen og Nordhaug. 

– I prinsippet har Toppgolf drevet på egen hånd siden, men nå er det tilbake til slik det skal være og det som var den opprinnelige ideen, sier Solberg. 

– Vi og våre aksjonærer er veldig positive, og gleder oss til et tettere samarbeid. Det blir bra å få muligheten til å utvikle golfen sin gjennom hele året, konkluderer Solberg. 


Innlegg fra Erik Sandsdalen i Nordhaug GK

Med referanse til artikkel nylig skrevet i Norsk Golf, under tittel «Endringer hos Haga» finner jeg som styreleder i Nordhaug golfklubb å måtte komme med noen presiseringer og rettelser av den nylig utsendte feilinformasjonen som dessverre har kommet på trykk i Norsk Golf.no og som nå opptar mange av våre medlemmer og forbindelser. 

Det som nylig er signert av avtale mellom Haga Golf AS og Toppgolf AS er en avtale mellom to forretningsparter om videre drift av et anlegg Toppgolf har drevet de siste 20 år. Avtalen berører altså ikke Nordhaug golfklubb og har ingenting med driften av denne klubben. Nordhaug golfklubb som nå teller over 1600 medlemmer er tilsluttet NGF og har sitt eget styre som driver all aktivitet i denne klubben. Avtalen mellom Toppgolf AS og Haga Golf AS er en forretningsmessig leieavtale hvor Haga AS betaler et årlig avtalt beløp til Toppgolf AS for å overta Toppgolf’s virksomhet hva gjelder drift av driving range, trening- og simulatorsenter, vedlikeholdsansvar for 9 hulls bane mm. Avtalen innebærer altså rettigheter og forpliktelser for Haga Golf AS. Skulle disse forpliktelser ikke bli innfridd så vil avtalen kunne gå tilbake til Toppgolf AS ,også innenfor avtalt leieperiode. 

Teksten som Norsk Golf har skrevet i ingressen og under bildene er altså feil. Haga Golfklubb har IKKE overtatt driften av Nordhaug GK. Driften av Nordhaug er det styret i Nordhaug som forestår og der styret finner det formålstjenlig vil vi i fortsettelsen kunne kjøpe tjenester av Haga Golf AS på helt lik linje som vi tidligere gjorde med Toppgolf AS. 

Vi ber om at denne rettelsen snarlig blir tatt inn slik at ytterligere misforståelser kan unngås. 

Mvh 

Erik Sandsdalen, styreleder i Nordhaug golfklubb 

Powered by Labrador CMS