Steinkjer Golfklubb slet i lang tid med å få på plass en ny driftsavtale med grunneier Even Johan Grindberg på Midjo Gård. Foran klubbens ordinære årsmøte 25. januar var det full stans i forhandlingene mellom partene. Ifølge Trønder-Avisa var det nye krav fra grunneieren som var umulig for klubben å innfri.

Vi hadde ikke hatt noen klubb hvis vi ikke hadde fått på plass denne avtalen, så enkelt er det

Rune Gjermo

– Vi får se hva årsmøtet kommer fram til. Kanskje kommer det forslag som gjør at vi kan gå videre i arbeidet med å få undertegnet en avtale med grunneier. Lykkes vi ikke med dette, er jeg redd vi blir nødt til å legge ned klubben, fortalte tidligere styreleder Erik Stene til Trønder-Avisa i forkant av årsmøtet 25. januar.

Ny driftsavtale og intensjonsavtale

Men på årsmøtet kom grunneieren med et forslag til ny driftsavtale. Dermed vedtok klubben å sette ned et forhandlingsutvalg med Rune Gjermo som leder, og forlenget årsmøtet med en del 2 som ble avholdt søndag 8. februar. På årsmøtet del 2 ble altså den nye driftsavtalen og budsjett for 2015 vedtatt, og dermed fortsetter klubben sin aktivitet.

–  Vi hadde ikke hatt noen klubb hvis vi ikke hadde fått på plass denne avtalen, så enkelt er det. Da hadde vi ikke hatt noe grunnlag for å drive, ettersom vi ikke ville hatt noen plass å spille golf. Vi måtte bli enige med grunneieren om en ny driftsavtale, forteller en lettet Rune Gjermo, leder av forhandlingsutvalget og nyvalgt styreleder på klubbens årsmøte del 2.

Den nye driftsavtalen gjelder for 2015, og i tillegg ble det inngått en intensjonsavtale med tanke på hvordan samarbeidet skal fungere i framtiden. Ifølge Gjermo er den nye driftsavtalen mer langsiktig og enda tydeligere på at grunneieren skal stå for driften og vedlikeholdet av banen.

– Det vi har fått til nå er at vi har ryddet opp i driftsansvaret for banen. Nå er det mer tydelig at det kun er grunneieren som skal ta seg av vedlikeholdet av banen. Klubben skal stille med dugnadshjelp, men ikke drifte banen. Vi skal drive medlemspleie og legge til rette for at medlemmene skal kunne kose seg med golf på Steinkjer. Vi har forsøkt å skille oppgavene veldig klart på den måten, forteller styrelederen.

Nå skal vi jobbe aktivt med å hanke inn de som valgte å melde seg ut, for å sikre vekst i medlemsmassen

Rune Gjermo

–  Grunneieren var veldig opptatt av å tydeliggjøre hvem som står for driften av golfbanen, og at Midjo Gård har varig drift så lenge det eksisterer en golfklubb. Dette er en del av næringsgrunnlaget for gården, så det er enkelt å forstå at de vil ha langsiktighet i sine aktiviteter. Denne langsiktigheten og opprydningen i vedlikeholdsansvaret var de tydeligste endringene som ble gjort i den nye avtalen, sier Gjermo, som har oppfattet grunneieren som veldig løsningsorientert og med et ønske å sikre videre drift av klubben.

-Er i samme båt

Dermed blir det fortsatt golfspilling i Steinkjer. Gjermo kom inn i forhandlingene etter del 1 av årsmøtet, og har tatt med seg følgende lærdom fra forhandlingene mellom klubben og grunneieren:

–  Man må ikke gå i den fellen og tro at man ikke er i samme båt, for å bruke det bildet. Man må uansett ha felles mål med aktiviteten. Hvis banen ikke driftes og vedlikeholdes godt, får man ikke medlemmer. Og hvis ikke klubben jobber godt med medlemmer og sponsorer, blir det ikke noen klubb. Så det er en veldig gjensidig avhengighet. Man må fire litt på de tøffeste forhandlingene, og rett og slett være pragmatisk og prøve å bli enige, mener Gjermo.

Mistet medlemmer

Men selv om Steinkjer-klubben nå kan se fram mot en ny sesong med golf, har den noen utfordringer foran seg. I tiden som har vært, med mye uro og usikkerhet rundt klubbens framtid, er det en del medlemmer som har meldt seg ut av klubben.

Klubbens nye leder vet ikke det nøyaktige tallet på hvor mange som har forsvunnet, men det er nå 175 medlemmer igjen i klubben.

–  Nå skal vi jobbe aktivt med å hanke inn de som valgte å melde seg ut, for å sikre vekst i medlemsmassen. Utfordringene til det nye styret blir å få opp medlemstallet og jobbe godt på sponsormarkedet, forteller Gjermo.

–  Er dere avhengig av å få inn flere medlemmer?

–   Ja, hvis vi beholder dagens nivå greier vi å vedlikeholde, men for å få vekst og utvikling er vi nødt til å øke medlemstallet. Og det er bestandig artigere hvis vi greier å få til ting litt finere hvert år, slik at vi føler vi er i utvikling, sier Steinkjer Golfklubbs nyvalgte leder.

 

Norsk Golf forsøkte å få tak i grunneier Even Johan Grindberg både tirsdag og onsdag, men fikk ikke svar hverken på telefon eller SMS.