* Vil at klubbene skal bestemme selv

* Sier klubbene må rydde opp i alle rabattordningene før de endrer strukturen i sine kontingentkategorier

* Kritiserer NGF 

* NGF uenige

I 2015 vedtok et enstemmig golfting at styret i Norges Golfforbund skal begynne arbeidet med å utrede en revidert greenfeeoverenskomst. Forslaget skal etter en høringsrunde ute i klubbene fremmes for golftinget i 2017 for et endelig vedtak.

Greenfeeoverenskomsten går ut på at alle medlemsklubber i NGF plikter til å akseptere greenfeespill. Bakgrunnen for tingforslaget i 2015 var at overenskomsten er utdatert og tiden har endret behovene. Da greenfeeoverenskomsten ble innført i 1992, ønsket man å sikre tilgang til banespill for alle nye spillere som kom og investerte betydelige summer i medlemskap og aksjer, men en konsekvens har vært at noen klubber har definert overenskomsten som en forretningsidé, og siden den gang har salg av billige greenfee-/fjernmedlemskap skutt i været, noe en rekke klubber sier uthuler deres økonomiske eksistens ved at de mister forutsigbare medlemskap.

Forrige uke sendte Norges Golfforbund et notat til golfklubbene, der de redegjør for fordeler og ulemper med å eventuelt fjerne overenskomsten.

I notatet, som Norsk Golf har fått tilgang til, kommer det frem at utredningsgruppa er delt i midten. Gruppa består av faggruppen for juss og organisering, som har et medlem av NGFs styre som leder, en fra NGFs administrasjon som administrativt ansvarlig og fire faste medlemmer oppnevnt fra klubber. I tillegg er forslagsstillerne representert med én person fra Mørk GK og én fra Moss & Rygge GK.

I høringsskrivet fra NGF nevner de fordeler og ulemper over å fjerne greenfeeoverenskomsten.

(Klikk her for å lese høringsskrivet i sin helhet)

Av ulemper nevner de blant annet at spillere kan bli usikre på hvor de får lov til å spille på greenfee, at en ”bransje” som golf bør ha en felles linje som gjør det lettest mulig for alle å bruke deres tjenester, og at stort medlemsfrafall i små klubber vil kunne føre til nedleggelse og større avstander for de som spiller golf. Det kan føre til ytterligere nedgang i antall golfspillere, som igjen vil gi Golf-Norge mindre inntekter og dårligere grunnlag for utvikling. Det kommer også frem at medlemskap langt unna der man spiller sin golf, i all hovedsak er et fenomen som gjelder spillere fra Oslo og Akershus, og mer enn halvparten av spillerne fra  «postkasseklubber» har ikke registrert en eneste runde i Golfbox i 2016.

På listen over fordeler ved å fjerne overenskomsten trekkes det frem at hver enkelt klubb får full bestemmelsesrett over egen bane og kan stenge ute personer de ikke vil ha på sin bane, for eksempel medlemmer av såkalte postkasseklubber. Det kan kanskje gjøre at noen fjernmedlemmer melder seg inn i en klubb nær der de spiller golf.

I en artikkel publisert her på norskgolf.no onsdag sier generalsekretæren i NGF, Tor-Anders Hanssen, og assisterende generalsekretær Rune Hauger at en alternativ løsning på problematikken med «greenfeemedlemmer» er at klubber innfører differensierte aktivitetsavgifter med ulike satser basert på hvor mye golf man spiller hvert år. Slik vil terskelen for de som spiller lite, senkes for å melde seg inn i en lokal klubb, mens de som spiller ekstremt mye må belage seg på å betale litt mer enn de gjør i dag.

(Bakgrunn: – Er det riktig at noen betaler 1000 kroner og andre 50 kroner for en runde?)

Arne Giving, leder for Golfadministrasjonenes forening (GAF), sier til Norsk Golf at tiden foreløpig ikke er moden for en slik løsning, men har foreslått en svensk foreleser fra en klubb som har innført en slik løsning. Dette skal diskuteres på fagdagen i forbindelse med Golftinget. Han tar nå til orde for en fjerning av greenfeeoverenskomsten.

– Ikke nødvendig

– Jeg ser ikke noe som helst behov for greenfeeoverenskomsten. Absolutt ikke. Den var veldig fornuftig da den kom, men det har rent mye vann i havet siden den gang, sier Giving.

– Jeg tror uansett at alle klubbene fortsatt kommer til å ta i mot alle mennesker som kommer for å spille golf, forutsatt at de betaler den prisen som er riktig. Klubbene ønsker å ta i mot alle typer mennesker som spiller golf, med ved å fjerne overenskomsten vil klubbene bli mye friere til å bestemme i eget hus, sier Giving og understreker at greenfeeoverenskomsten ble fjernet i Sverige for noen år siden – på forslag fra det svenske golfforbundet.

– Hva legger du i «riktig» pris?

– Det må ikke være slik at det er mer lønnsomt å være ren greenfeespiller enn å være medlem. Et fornuftig utgangspunkt er at greenfeeprisen i «prime-time», det vil si i helger på dagtid, tilsvarer cirka ti prosent av årsavgiften.

Jeg tror ikke norske klubber er modne for å endre strukturen på sine kontingentkategorier så drastisk riktig ennå. Jeg tror dette vil komme til Norge på sikt, og jeg ønsker at klubbene skal tenke litt nytt.

Arne Giving, GAF

Giving er bare delvis enig i NGF sitt forslag om differensierte aktivitetsavgifter som en mulig løsning på å rekruttere «greenfeemedlemmer» til en lokal klubb. Giving tror dette fortsatt at dette kan være en vei å gå for norske klubber en eller annen gang i fremtiden, men aller først mener han det må ryddes opp i «rabattjungelen».

– Jeg tror ikke norske klubber er modne for å endre strukturen på sine kontingentkategorier så drastisk riktig ennå. Jeg tror dette vil komme til Norge på sikt, og jeg ønsker at klubbene skal tenke litt nytt. Men først må vi rydde opp i eget hus og ta tak i alle rabattordningene som flyter rundt og nulle dem ut.

– Vi har ikke bruk for «Golfhäftet», NSG-rabatter og annet. Gi heller dine medlemmer gode pakkeløsninger på utvalgte anlegg som klubben ønsker å samarbeide med og som medlemmene etterspør. Rabattordningene via andre aktører generer minimalt med tilleggsrunder; De flytter bare rundene til andre steder til en lavere pris og inntekt. Det utvikler ikke golfen i Norge.

Les også: Daglig leder kritisk til priskrig mellom golfklubber 

Giving mener det er essensielt at absolutt ingen spillere skal ha lavere greenfeepriser enn gjester av medlemmer.

– Varierte priser på ulike tidspunkt og dager er også bra, men da etter samme prinsipp. Da har du medlemmene i fokus.

– Det må være en fordel å være medlem på alle områder. Konsekvensen av alle rabattordningene som finnes i dag, er at golfere blir fristet til å være rene greenfeespillere og melder seg inn i billige klubber på motsatt side av landet. Det er helt tullete at disse klubbene skal sitte og skuffe inn symbolske småbeløp per medlem. Det er lite konstruktivt for å utvikle idretten vår. Golfforbundet har sovet i timen i mange år med å vise en for liten forståelse på at dette ikke er med på å videreutvikle golfen i Norge, sier Giving.

Giving tror at selv om golfklubbene skulle beslutte å fjerne greenfeeoverenskomsten på høstens golfting, vil ingen av dem komme til å nekte noen spillere ut på banen sin.

– Men hvis de som er medlem av postkasseklubber plutselig opplever å måtte betale 200 kroner mer i greenfee, hadde de nok tenkt seg om to ganger før de meldte seg inn i en «postkasseklubb», konkluderer Giving.

– Blir man ikke stoppet av konkurranselovgivning hvis man forsøker å regulere konkurransen på denne måten?

– Man skal selvfølgelig holde seg på riktig side av konkurranselovgivningen. Det er mange klubber som i dag har rabattordninger med andre klubber gjeldende for sine medlemmer. En viktig start blir at klubbene først gjør noe med alle rabattordningene som florerer.

Ønsker endring i introduksjonskort-praksisen

I tillegg til rabattordninger er Giving også kritisk til bruken av NGFs introduksjonskort.

Introduksjonskortet er klubbenes kortordning, og de som mottar kortene får dem som takk for et bidrag til Golf-Norge. Kortet gir tre gratisrunder på alle golfbaner i Norge hvert år, og skal fungere som et hjelpemiddel for sentrale personer i klubber og forbund som har «behov for å befare, kontrollere, omgås, få inspirasjon og lære av hverandre og delvis en takk for den frivillige innsats som nedlegges».

Introduksjonskortene deles ut til klubbenes styreleder og en av klubbens tillitsvalgte, golfforbundets styre, administrasjon og dommere, ti av golfforbundets samarbeidspartnere og et lite knippe journalister* som dekker golf.

I 2017 er det cirka 470 kort ute i markedet, hvorav størsteparten deles ut til klubbene.

(*For ordens skyld: Norsk Golfs redaksjon er blant mottakerne av dette introduksjonskortet, inkludert journalisten som har skrevet denne artikkelen.)

Giving sier dette introduksjonskortet irriterer mange baneeiere og klubber, og da spesielt de ti kortene som utstedes til samarbeidspartnere. Landslags- og elitespillere får også utstedt slike kort, noe Giving sier er helt uproblematisk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Dette er introduksjonskortet som Arne Giving vil begrense bruken av i Golf-Norge. (Foto: Christian Døvle/Norsk Golf)

– Hadde det vært snakk om én runde per år, som det er i Sverige, hadde dette ikke vært en diskusjon, men spør du meg, er det meningsløst at man kan spille tre ganger gratis på samme bane. Dersom greenfeeoverenskomsten blir borte, kan forbundet plutselig risikere at noen store klubber ikke ønsker å være med i introduksjonskortprogrammet. Det stikker selvfølgelig.

Bruken av introduksjonskortene bør utlignes av greenfeesjekker. Noe annet er ikke rettferdig overfor klubbens økonomi og medlemmer

– Jeg tror Mørk, Moss & Rygges og Drøbak GK sitt forslag om å revidere greenfeeoverenskomsten kommer som et direkte resultat av at de føler at NGF har vist en lunken holdning til spørsmålene om introduksjonskort og postkasseklubber de senere årene.

I en e-post sendt til Norsk Golf, skriver Tyrifjord, Miklagard, Mørk, Moss & Rygge, Oppegård og Drøbak GK til Norsk Golf hvorfor de vil gjøre endringer i introduksjonskort-praksisen (alle klubbene er for øvrig medlemmer av GAF)

– Når det gjelder introduksjonskortet, er det prinsippet som gjelder – ikke antallet. Hvorfor skal våre medlemmer sponse NGF sine samarbeidspartnere? Klubber har opplevd at NGF har overtatt samarbeidsavtaler, for så at de samme menneskene nå skal spille gratis – tre runder. Bruken av introduksjonskortene bør utlignes av greenfeesjekker. Noe annet er ikke rettferdig overfor klubbens økonomi og medlemmer. Og bruken bør reduseres til en runde per bane, ikke tre som i dag, skriver klubbene.

Stiller seg uforstående til kritikken

Generalsekretær i NGF, Tor-Anders Hanssen, kjenner seg ikke igjen i Arne Giving sin konklusjon. Hanssen mener greenfeeoverenskomsten er en viktig verdi for Golf-Norge samlet sett.

– Hvis jeg melder meg inn i en klubb og vet at jeg da automatisk får mulighet til å være gjestespiller på andre baner i Norge, er dette en ganske stor verdi for Golf-Norge. Hvis dette faller bort, er det ikke noen automatikk i at du får spille alle baner. Da tar vi bort en verdi for golfklubbene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i NGF, er helt uenig i GAF-lederens kritikk. (Foto: NGF)

Hanssen sier at Golf-Norge ikke kan basere seg på antagelser om at «klubbene kommer til å tillate alle spillere på banen uansett, fordi de trenger pengene». Det mener han er for risikabelt.

–Det er en sjanse som jeg ikke vil ta. Jeg synes ikke vi skal fjerne et system som fungerer. Vi kan heller gjøre tilpasninger som matcher klubbenes behov, som er å ivareta medlemmene deres på best mulig måte – noe alle vi er helt enige om at er den viktigste oppgaven, sier Hanssen til Norsk Golf.

Introduksjonskortet er en belønning for den frivillige innsatsen i Golf-Norge, som er essensiell for å få maskineriet til å gå rundt

Tor-Anders Hanssen, NGF

Hanssen er heller ikke enig med Giving i at NGF har vist en «lunken holdning» til spørsmålene om introduksjonskortene. Han sier at NGFs administrasjon ikke har egne interesser i å forsvare kortene, men at dette først og fremst er klubbenes kortordning, hvor mottakerne får kortene som takk for sin innsats for Golf-Norge.

Hanssen poengterer at det var NGF selv som tok initiativ til å redusere antall runder på introduksjonskortet fra fem til maksimalt tre runder på hver bane i året, og det var NGF som reduserte tidsrommet det er mulig å ta kortet i bruk.

– Da NGF fikk tilbakemelding fra klubber som åpnet ekstra tidlig på våren om at flere personer benyttet seg av introduksjonskortet som et betalingsmiddel, endret vi slik at kortet bare gjelder fra 1. juni. Dersom det viser seg at klubbene er interessert i å gå ned fra tre til én runde på introduksjonskortet, er det bare å foreslå det til golftinget. Vi i NGF forholder oss til hva klubbene bestemmer på tinget. Jeg stiller meg uforstående til påstanden om at vi ikke har vært på ballen. Vi har nemlig justert oss ut fra signalene klubbene har gitt oss, sier Hanssen.

Hvis greenfeeoverenskomsten forsvinner, faller også introduksjonskortene bort. Hanssen peker på at de fleste andre idretter har lignende løsninger som introduksjonskortet i en eller annen form.

– Dette er en belønning for den frivillige innsatsen i Golf-Norge, som er essensiell for å få maskineriet til å gå rundt. Både styret og administrasjonen i NGF har flere ganger bedt klubbene som mener at introduksjonskortet er et problem, om å få en oversikt over hvem som bruker introduksjonskortene og hvor ofte. Vi har purret flere ganger, men ikke fått noen tall. Hvis det viser seg at NGFs samarbeidspartnere bruker kortet veldig mye, får vi se på alternative løsninger, for eksempel at NGF skal gi en kompensasjon tilbake til klubbene. Men det fordrer at vi vet hvor mange som bruker det. Introduksjonskortet har en verdi som jeg tror vi skal tenke oss veldig godt om før vi fjerner.

Hanssen avslutter med å si at undersøkelsen Norsk Golf har gjort denne uken, som viser at norske golfklubber i snitt tilbyr syv ulike kontingentkategorier, beviser at norske golfklubber blir stadig mer villige til å tenke i nye retninger..

– Klubbene har allerede gjort en stor jobb med å ta tak i sine kontingentkategorier. Jeg tror klubbene er mer modne for endringer enn hva Giving gir uttrykk for, sier Hanssen.