«Undersøkelsesgruppen har vurdert at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at det var utfyllingsarbeidene på området til Solum Golfklubb i tiden rett forut for skredet som har vært den utløsende årsaken til skredet. Sammenfall i tid, samt vurderinger av stabiliteten i området og skredets utvikling og omfang/form, støtter opp under denne konklusjonen,», het det i rapporten utarbeidet av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som ble offentliggjort for tre uker siden.

Ingen hadde søkt om eller fått tillatelse om å benytte bulldoseren på området, som ligger mellom to kvikkleirområder, 50 meter fra broen.

Det blir et enormt beløp hvis grunneieren blir stilt ansvarlig for dette

Advokat Joakim Ulltveit Moe

Grunneier Bjørn Hundstad opplevde NVEs rapport som sterkt urettferdig, og sa til VG at resultatet ikke var uventet når to statlige organer har samarbeidet i utredningen.

Nå slår hans advokat tilbake mot de som har gitt grunneieren skylden for skadene. Det skriver Teknisk Ukeblad mandag. 

– Det blir et enormt beløp hvis grunneieren blir stilt ansvarlig for dette, sier advokat Joakim Ulltveit Moe i Ræder til tu.no.

Han understreker at Statens Vegvesten ikke opplyste om de problematiske grunnforholdene da etaten solgte eiendommen til Hundstad for over ti år siden.

«Han antok at dersom det var avdekket vanskelige grunnforhold – i særdeleshet kvikkleirforekomster – så ville dette vært formidlet ham», skriver advokaten i et brev til Holmestrand kommune, gjengitt på tu.no.

Han mener det nå er naturlig at Vegvesenet nå går videre til ansvarsspørsmålet.

– Vi har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet eller et eventuelt erstatningskrav, svarer Ingunn Foss i Statens Vegvesen i Vestfold til Teknisk Ukeblad.

Les hele saken her