Mørk Golfklubb får 750.000 kroner fra Spydeberg kommune, og er nå klare til å kjøpe golfbanen på Mørk.

–  Kommunen har sett at det er viktig å ha et slikt anlegg i kommunen, av flere årsaker. Vi har stort og smått av mennesker på anlegget i løpet av sesongen. Det er 25 personer som henter lønn der ute, og det er ikke ubetydelig. Samtidig er det veldig mange godt voksne som er bosatt i Spydeberg som benytter banen og lovpriser helsegevinsten og trivselen der ute, og det er kommunen veldig opptatt av, forteller forhandlingsleder og leder i Mørk Golf, Åge Wedøe til Norsk Golf.

Det veldig mange godt voksne som er bosatt i Spydeberg som benytter banen og lovpriser helsegevinsten og trivselen der ute, og det er kommunen veldig opptatt av

Åge Wedøe

Torsdag vedtok kommunestyret i Spydeberg kommune å gi 750.000 kroner til Mørk GK slik at de kan kjøpe golfbanen av Peder Mørk, som har eid banen siden 1989. Wedøe mener det er et fornuftig vedtak av kommunestyret.

Han peker på at det forventes en kraftig folkevekst i Østfold fram mot 2040, og bare i Spydeberg er det beregnet at befolkningen øker med 30 prosent.

– Og det er klart at mange av disse er et resultat av at vi blir eldre, og vi kommer til å sitte til knes med utfordringen med å holde voksne i vigør lengst mulig.

– En omsorgsplass koster i gjennomsnitt 750.000 kroner i året, så hvis vi klarer å holde ett menneske bort fra et slikt behov i året, representerer det hele tilskuddet fra kommunen. Og med flere hundre godt voksne medlemmer er jeg brennsikker på at vi klarer å holde mange vekk fra det behovet hvert år. Det er et flott tilskudd, sier Wedøe fornøyd.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SALG: Alt ligger til rette for at grunneier Peder Mørk nå får solgt anlegget til klubben. (Foto: Christian Døvle/Norsk Golf)

Fordel ikke å være kommersiell aktør

Klubben må ut med omtrent ti millioner for å overta banen. I tillegg til de 750.000 kronene fra kommunen, skal klubben ta opp et lån på fem millioner, samt at det har søkt om tre millioner i spillemidler.

En omsorgsplass koster i gjennomsnitt 750.000 kroner i året, så hvis vi klarer å holde ett menneske bort fra et slikt behov i året, representerer det hele tilskuddet fra kommunen

Åge Wedøe

– I tillegg har vi diverse søknader ulike steder, og selgerkreditt hos Peder på det resterende beløpet, forteller Wedøe, som regner med at klubben overtar banen ved overgangen til 2016.

Klubben har valgt å ikke bruke noe av egenkapitalen på oppkjøpet, men vil heller bruke disse pengene til driften. Wedøe tror ikke det ville vært de store endringene dersom Mørk GK ikke hadde fått kjøpe banen, men påpeker at det er fordeler ved at klubben, i stedet for en kommersiell aktør, eier banen.

– Ta for eksempel momsrefusjonen. Idrettsanlegg som eies av kommersielle aktører kan ikke trekke moms fra noen ting. Så vilkårene for å drive er mye bedre for en klubb enn for en kommersiell aktør. Ved investeringer kan vi søke spillemidler. Og vi kan søke fond og alt mulig hvis vi vil gjøre ulike ting med anlegget; det kan ikke kommersielle aktører på samme måte, sier Wedøe.

Folkehelsegevinst

Folkehelseperspektivet er en av hovedgrunnene til at kommunestyret i Spydeberg ønsker å støtte klubben med pengene.

– Dette er støtte som gis på bakgrunn av at golfen har et breddeidrettsperspektiv og den har et folkehelseperspektiv, forteller ordfører i kommunen, Knut Espeland (Krf) til NRK Østfold.

Åge Wedøe er opptatt av at golfklubben skal være en bidragsyter i kommunen. Blant annet skal alle 5. klassingene i kommunen gjennom nybegynnerkurset Veien til Golf.

Dette er støtte som gis på bakgrunn av at golfen har et breddeidrettsperspektiv og den har et folkehelseperspektiv

Knut Espeland

– Det er klart vi er en viktig bidragsyter og brikke i kommunale arbeidet, det synes vi er som det skal være, sier Wedøe.

– Det som er begrunnelsen for at vi går inn i dette, er jo at Mørk golf har hatt et langvarig samarbeid med kommunen. Vi har golf i skolen hvor alle 5.klassinger får prøve seg på golf. Et opplegg som er gratis for kommunen og som skal videreføres, sier Spydeberg-ordfører Espeland.