Det var et spesielt syn som møtte golferne på 450 år gamle Montrose Golf Links på Skottlands østkyst nylig etter at stormen Deidre hadde herjet over helgen. Fairwayene og greenene var fullstendig dekket av sand, og til og med hullkoppene var fylt opp av sand.

Det var golf.com som først omtalte saken.

Etter hvert som havnivået har krøpet 70 meter nærmere golfbanen i løpet av de siste 30 årene, har golfbanen også blitt stadig mer utsatt for vær og vind.

Headgreenkeeper Darren McLaughlin sier til nettsiden Pitchcare at han aldri har sett noe lignende i løpet av sine 22 år i  bransjen.

– Dette er et resultat av kysterosjon, slik at sanddynene gradvis nærmer seg golfbanen. Når vinden snur og det blåser fra sydøst, er det veldig lite beskyttelse. Sanden blåste opp mot banen opp mot den andre fairwayen og gjorde banen helt uspillbar, sier McLaughlin.

 

 

Mandag var åtte banearbeidere ute på banen for å fjerne sand fra bunkerne på banen. For å fjerne sand fra fairwayer og greener var de avhengige av å leie inn en blåsemaskin, men den har de måttet vente et par ekstra dager på.

Montrose var en av golfbanene som spesifikt ble nevnt i The Climate Coalition sin rapport «GameChanger» tidligere i år. Rapporten, som het «How climate change is imapcting sports in the UK», utgjorde dyster lesing for golfspillere: Den hevdet at noen av Storbritannias mest berømte linksbaner står i fare for å bli oversvømt i løpet av dette århundret.

«Mer enn 450 år med golfhistorie står i fare for å bli skylt vekk av kysterosjon og stigende havnivå som er knyttet til klimaendringene. Kombinasjonen av dette flytter kystlinjen gradvis lenger inn i landet, noe som effektivt reverserer forholdene som opprinnelig er skapt av strender og sanddyner» heter det blant annet i rapporten.

McLaughlin i Montrose sier at klubben delte bildene fra stormen for å vise beslutningstakerne i Skottland og Storbritannia konsekvensene av klimaendringer:

– Golfklubben forsøker å gjøre de relevante styresmaktene oppmerksomme på at golfbanen er truet, sier McLaughlin, som håper politikerne går offensivt til verks for å forsøke å bremse ned utviklingen.

Les også: Rapport: Ikoniske golfbaner trues av klimaendringer