For det er ikke lenger tvil: Dette blir sesongen da ti år med nedgang snur til oppgang.

Nye medlemmer registreres nå i Golfbox hver eneste dag, og selv om det fortsatt er et godt stykke igjen til rekordåret 2009 med 125.388 medlemskap, stiger grafen som en perfekt drive fra første tee.

Viktig oppstart

– Det er utrolig gøy. Vi har sett konturene i et par års tid. Med Viktor Hovland, Kristoffer Ventura og flere profiler også på jentesida, har interessen økt uten at vi har kunne lese det av i medlemstallene. Men nå opplever vi en «mini-boom», bekrefter Tor-Anders Hanssen.

Så sent som i november var landets golfklubber samlet til Golftinget på Gardermoen. Etter ti år med nedgang, var medlemstallet nede i 93.318. Den nye ambisjonen om 100.000 spillere skulle nås innen utgangen av 2023.

Bare sju måneder senere passeres målet.

– Korona-situasjonen endret alt, og i ukene som fulgte har vi både vært heldige og dyktige. Sammen med interesseorganisasjonene og klubbene jobbet vi hardt for å få i gang golfen igjen med tydelige restriksjoner. Det var alfa-omega å komme i gang da vi gjorde.

For med tidlig åpning, gode baner og fint vær har golfaktiviteten eksplodert over det ganske land. Golfbox-tallene viser at det fram til 31. mai ble booket over en halv million selskapsrunder (528.684) mot 248.998 runder i 2018 – en økning på smått utrolige 112 %.

En sunnere vekst

– Vi visste at vi hadde noen fordeler sammenlignet med andre idretter. Store arealer og personlig utstyr gjorde at vi lettere kunne tilpasse oss smittevernskravene, og klubbene har vært dyktige til å ta imot den store etterspørselen, berømmer Hanssen.

Generalsekretæren understreker nå viktigheten av å ta vare på de nye golferne.

– Den økte tilstrømmingen er ingenting verdt om vi ikke klarer å holde på medlemmene som nå prøver golf for første gang. Sportslig og sosialt må vi sørge for at de trives, opplever framgang og mestring. All erfaring forteller oss at ivaretagelsen er helt avgjørende, sier han.

Foreløpig kan ingen forutse hva tallene vil ende på når årets regnskap skal gjøres opp, men det er grunn til tro at den nye veksten kan bli mer varig enn den mindre organiske og bedriftsdrevne «golfboomen» på slutten av 90-tallet – da antall medlemskap ble tredoblet på ti år.

– Det er et godt poeng, sier Tor-Anders Hanssen.

– Vi opplever nå at vi har en vekst som er mer indre motivert. De vi rekrutterer nå, starter fordi de har lyst til å spille golf, ikke fordi det er sosialt korrekt eller nyttig, det viser også aktivitetstallene. Og ekstra gøy er det at mange ungdommer strømmer til.