Et av de viktigste temaene under årets arrangement blir hvordan man skal snu den negative medlemsutviklingen som har preget Golf-Norge helt siden finanskrisen brøt ut i 2009. Per 1. januar 2018 var første gang at det var registrert mindre enn 100 000 golfmedlemskap i Norge på 19 år.

En av de viktigste oppgavene på Gardermoen blir å starte arbeidet med den nye virksomhetsplanen som skal gjelde fra 2020, og Golfforum blir din klubbs mulighet til å være med på å påvirke fremtidige retningsvalg. Virksomhetsplanen er det viktigste styringsdokumentet for arbeidet i NGF og golfklubbene i den neste fireårsperioden etter 2019.

Arrangementet innledes med fagdag på lørdagen før selve Golfforum 2018 starter på søndagen. Under fagdagen, som er åpen for alle interesserte, blir det mulighet for faglig påfyll, inspirasjon, meningsutveksling og diskusjon innenfor et bredt spekter av temaer. På programmet står blant annet lanseringen av den nye offisielle appen til Golf-Norge, lærdommer fra rekrutteringskampanjen «Ta med en venn», introduksjon til de nye golfreglene som trer i kraft ved nyttår, erfaringer fra vinterskadene som ødela starten av golfsesongen for mange golfklubber, hvordan klubber kan ta i bruk sosiale medier for å nå ut til flere golfere, tips og triks til bruk av Golfbox – og mye mer. (Klikk her for å se hele programmet)

Parallelt med fagdagen på lørdagen arrangeres også den første utgaven av trenerkonferansen.

Meld deg på Golfforum og fagdagen 2018 her!