Tekst: Ann-Sophie Stene

 

– Sterkt engasjement blant medlemmene gjennom de 5 siste årene er hovedårsaken til at vi vokser, konstaterer daglig leder i klubben, Gunn Handeland.

Tre helger i sesongen 2014 har Sandefjord GK kjørt gratis VTG-kurs. Rekorden ble satt pinsehelgen, da hele 48 nykommere til sporten stilte til start. Head Pro Jonathan Drummond nøt imidlertid godt av glade medhjelpere:

 

– Vi har mange erfarne golfmedlemmer som stiller opp på frivillig basis under kurset og guider nykommerne gjennom både spill, etikette og bane. På den måten kommer de inn i miljøet, blir kjent med klubben og ser alle mulighetene maksimalt raskt. Fadderne er gull verdt når det gjelder rekruttering – 70 % av de totalt cirka 150 deltakerne har meldt seg inn i klubben etter endt kurs, sier han.

 

I tillegg til gratis VTG kurs, kjører sommerbyklubben hytteturist-kampanjer, vervekampanjer blant medlemmer og samarbeider med øvrige Vestfold-klubber. Gunn Handeland konkluderer:

 

– Klubbmedlemmene er de som rekrutterer mest. De gjør det via smalltalk, og det er en anerkjennelse vi registrerer og er stolte av.