(Kongsvinger GK) Etter den turbulente perioden i fjor høst har nå klubben reist seg igjen, og deres flotte bane på Liermoen Flerbruksområde er igjen åpnet for spill. Klubben har fått ny ledelse, og banekvaliteten skal ytterligere forbedres ved at man 

har styrket greenkeeperfunksjonene vesentlig.

 

Klubben har også tatt opp tradisjonen med et „Unionskort“, og samarbeider igjen med svenske Eda GK og Arvika GK der klubbenes medlemmer spiller fritt på hverandres baner for en ekstraavgift på kun 680 kr.

 

I tillegg deltar Kongsvingers GK i et greenfeesamarbeid med flere av Peter Nordwalls baner i Sverige og Norge  der medlemmene spiller for ½ greenfee hos hverandre. I tillegg til 10 baner i Sverige, gjelder dette også banene Grønmo og Losby i Norge.  

Dette, i tillegg til deltakelse i „Golfhäftet“, gjør at klubben forventer en markant økning i antall greenfeegjester i 2012, samtidig som de kan tilby sine medlemmer gode betingelser på mange høyt, rankede golfbaner i Norge og Sverige for en

rimelig inngangsbillett i klubben.

 

Klubben satser også mange ressurser på  barne- og ungdomsarbeid i tillegg til  at de tilbyr sine funksjonshemmede medlemmer kursing gjennom Golf Grønn Glede. Til sommeren arrangeres de 2 første „Skoleferiegolf“ for barn og ungdom mellom 9 og 16 år.  

Disse skal få kursing og gode golfopplevelser gjennom klubbens nye Daglige leder og Headpro, Rickard Allard.

 

Flere opplysninger om golfbanen, flerbruksområdet og medlemsskap fin-nes på klubbens hjemmeside, www.kongsvinger-golfklubb.no

 

Alt ser med andre ord lyst ut for den nye golfklubben i Kongsvinger, og de ser frem til å kunne ønske gjester og egne spillere velkommen til det flotte golfanlegget på Liermoen i Kongsvinger.