Ledelsen i Norges Idrettsforbund inviterte onsdag til informasjonsmøte med særforbundene på Gardermoen. Her tok golfpresident Marit Wiig ordet og opplyste om Golfforbundets standpunkt.

«Flere av sakene som har kommet opp rundt NIFs økonomiske disposisjoner, og hvordan saker er håndtert, bekymrer NGFs styre. Dette skader idrettens omdømme og tar fokus og kapasitet vekk fra viktige utfordringer som burde hatt NIF og Idrettsstyrets fulle oppmerksomhet. Summen av dette gjør at NGFs styre ikke lenger har tillit til Idrettsstyret”, sa Wiig.

Det er et enstemmig styre i NGF som står bak beslutningen.

I styremøtet fikk Marit Wiig alle fullmakter i forhold til den videre håndteringen av saken innad i norsk idrett. Styret har full tillit til hennes vurderinger i de behandlingene som kommer.

Ingen av særforbundene hadde uttrykt mistillit til Idrettsstyret før onsdagens møte.