Det skriver Smaalenene i torsdagens papiravis. Styreformann Jarle Bentzen har innkalt til ekstraordinær generalforsamling neste uke, hvor avvikling av Askim Golfpark AS er tema.

– Klubben betaler leie etter antall medlemmer. Når medlemstallet synket, går også parkens inntekter ned, sier Bentzen til Smaalenene.

Og det er nettopp medlemssvikten som har vært det store problemet. I innkallingen til generalforsamlingen vises det til mangel på rekruttering som hovedårsak til at driften må avvikles. Videre i innkallingen heter det at golfklubben ikke har gjort nok for at situasjonen skal bli noe bedre.

Les også: Medlemsflukt fra Askim GK

– Dermed får vi ikke inn nok leieinntekter og må avvikle hele parken.En butikk kan jo ikke drive uten kunder, forteller han til avisen.

Videre forklarer han han Askim Golfpark ikke er forpliktet til å tilby Askim GK en bane, men utelukker ikke at andre kan være interessert i å overta driften.

Leder i Askim GK, Anne Marit Holter, ønsker ikke å kommentere saken før etter generalforsamlingen.

 

Les også: Askim Golfklubb sier opp avtalen