(Pressemelding fra NGF)

Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars.

Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Se også pressemeldinger/informasjon fra Norges Idrettsforbund:

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virking (12.03.20)

Dispensasjon fra kravet om å holde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni

Det vil komme ytterligere informasjon fra NGF etter hvert som ting utvikler seg og avklaringer blir gjort. Forøvrig viser vi til myndighetenes anbefalinger.

Mer informasjon og anbefalinger vedrørende koronaviruset kan finnes her:

Norges Idrettsforbund

Folkehelseinstituttet