Da samarbeidsavtalen mellom Wang Toppidrett og Norges Golfforbund ble kjent, mente NTG at det var et signal om at de var uønsket og reagerte på at Golfforbundet gikk inn og anbefalte Wang som den foretrukne skolen for de som vil satse på golf. 

Etter det partene beskriver som «gode og konstruktive samtaler» den siste tiden, har NTG og NGF nå staket ut veien for videre samarbeid, all den tid avtalen med Wang fremdeles foreligger. 

– Etter et inkluderende og konstruktivt møte 6. februar på Norges Toppidrettsgymnas, har NGF og NTG sammen blitt enige om å finne gode samarbeidsformer i fremtiden. I møtet ble det ryddet av veien tidligere uenigheter og misforståelser. Vi er nå enige om å se fremover og sammen jobbe til det beste for Golf-Norge, sier de to partene i en felles uttalelse. 

Sportssjef i Norges Golfforbund, Øyvind Rojahn, utdyper:

– Vi ønsker jo at så mange skoler som mulig er med og bidrar til utviklingen av norske golfspillere, selv om vi nå har en avtale med Wang. NTG vil fortsette å være en viktig bidragsyter også i tiden som kommer, sier Rojahn. 

Christer Herou i NTG Bærum Golf er fornøyd med løsningen partene har kommet fram til. 

– Det er positivt at vi jobber og ser på hvordan vi kan samarbeide fremover. Jeg tror det er nødvendig både for oss og forbundet at vi har så bra samarbeid vi kan ha. 

– Til de som vurderer å søke på golfgymnas kan vi nå glede oss over at NTG er et inkludert miljø som NGF ser på som en viktig brikke i utviklingen av norsk golf.