12. august kom beskjeden om at Norges Golfforbund ikke kommer til å søke om Solheim Cup i 2019, grunnet avslag på statlig støtte. NGF var avhengig av tilsagn om cirka 80 millioner kroner fra stat og kommune for å kunne søke om Solheim Cup til Norge i 2019.

(Les også: Solheim Cup som forsvant)

Finn H. Andreassen uttalte i ettertid til Norsk Golf at kulturdepartementet, som var adressaten for de statlige midlene, hadde problemer med å svare innen søknadsfristen 11. august. Andreassen pekte på at den interne dialogen mellom kultur- og næringsdepartementet hadde vært dårlig. 

Full forvirring

Næringsdepartementet, som trolig måtte ha tatt den største delen av beløpet,  gjorde en henvendelse til Brüssel (ESA – EFTAs overvårkingsorgan) om en slik statlig støtte overhodet var lovlig. 

Da snart avtroppende golfpresident Andreassen og kulturminister Thorhild Widvey møtte hverandre under Suzann Pro Challenge-arrangementet på Aker Brygge i slutten av august, sa Widvey at NGF søkte på feil grunnlag.

Hun mener de ikke kan gi midler til arrangementer gjennom dagens regelverk.

– Det de har søkt om har ikke vi anledning til å gi støtte til. Tippemidlene går til idrettsanlegg, de går ikke til å avhholde arrangementer, sa Widvey til NRK Dagsrevyen 28. august.

Andreassen svarte med at NGF ikke har søkt om tippemidler:

– Vi gikk en runde med kulturministeren på forhånd, og spurte hvordan vi skulle søke Solheim Cup med bidrag fra staten. Hun sa det skulle sendes til kulturdepartementet, så skulle de ordne og koordinere overfor de andre departementene.

Sykkel-VM i Bergen fikk 30 millioner i offentlig støtte, men ikke til selve VM-arrangementet. 26 av millionene kom fra samferdselsesdepartementet til utbedring av veier, tre millioner kom fra justisdepartementet til sikkerhet, og en million fra kulturdepartementet til et frivillig-prosjekt. 

Andre arrangementer har fått statsstøtte tidligere gjennom statsbudsjettet.

Etterlyser dansk modell

I kjølvannet av kritikken åpner kulturministeren nå for å se på om tippemidlene også kan gå til arrangementer.

– Jeg tror det er grunnlag for å ha en diskusjon om hvilke type midler som skal brukes og hvilke kriterier som legges til grunn for å få store arrangementer til Norge, sier Widvey til NRK mandag.

Danskene har laget et profesjonelt team som jobber med å utvikles søknader til å søke store internasjonale idrettsarrangementer

Finn H. Andreassen

Finn H. Andreassen sier beskjeden fra Widvey kommer sent, men godt:

– Jeg synes det er bra de tar dette initiativet, men de annonserte for to år siden at de ville gi støtte til store internasjonale sportsarrangementer i Norge. Da vi søkte til Solheim Cup for et halvt år siden, var det ikke en krone i kassen, sier Andreassen til NRK.

Han mener Norge nå bør hente erfaringer fra Danmark.

– De har laget et profesjonelt team som jobber med å utvikles søknader til å søke store internasjonale idrettsarrangementer. De sitter med spisskompetansen til å gjøre det. I Norge må hvert enkelt forbund starte på en slik prosess hver gang det er aktuelt, sier Andreassen til NRK