Det meddeler Moss Avis i torsdagens papirutgave.

 

De skriver at eierne av banen har tro på en utvidelse, og at en utbygging også vil sikre selskapets og golfanleggets videre drift.

 

På sin hjemmeside har Soon lagt ut et kart over hvordan banen er regulert til 18 hull i fase 2.

 

Baneselskapet mener en utbygging til fase 2 er forsvarlig dersom noen premisser innfris. Blant annet mellom 500 og 600 hovedmedlemmer, realisering av klubbhusprosjektet, samspill med golfklubben, og en alternativ finansiering av fase 2. Eierne i Soon Golfbane AS og Soon Golf AS vil nå intensivere arbeidet med alternativ finansiering.

 

Det har tidligere blitt vurdert å gå i gang med fase 2 uten nytt klubbhus, men de planene er nå forkastet.

 

– Det er for baneselskapet meget viktig at Soon Golfklubb samtykker i utbygging av golfbanen. I den harde konkurransesituasjonen som råder er en av de avgjørende faktorene hvordan golfklubben er drevet. Vi er avhengig av en velfungerende og godt organisert golfklubb. For Soon Golfbane AS er det også en forutsetning at klubben samtykker i utbygging av fase 2 og at organiseringen av golfklubben følger utviklingen av golfanlegget, skriver klubben på sin hjemmeside.

 

Soon Golf har i dag over 600 medlemmer, men rett i underkant av 400 hovedmedlemmer.