– Det har nå gått tre år, og de syv studentene som startet i 2013 er klare for å gå ut i jobb til våren, forteller Anders Thelberg, trenerutviklingsansvarlig i NGF til Norsk Golf. – Det er lenge siden etterspørselen har vært større etter gode trenere. Jeg har aldri sett flere ledige jobber enn i år. Samtlige av våre studenter har alerede blitt «plukket» av klubber, eller er i dialog med klubber.

Studentene har etter tre år tilegnet seg en bachelorgrad i idrettsvitenskap, en trener 1-4 fra Norges Golfforbund og NIF, i kombinasjon med en PGA-Club Professional fra PGA of Norway. Kombinert med utdanningen har elevene også hatt praksis, som er gjennomført med Elverum Golfklubb.

Anders Thelberg sier NGF og PGA Norway har to spesielt viktige oppgaver med sin trenerutviklingsstragei;  Å sørge for at norske golftrenere har den kompetansen som golf-Norge trenger, og jobbe for at rammebetingelsene rundt trenerne bedres.

– Skal golf-Norge få utnyttet kompetansen og kraften til nye trenere, uavhengige om de er frivillige trener 1-ressurser eller profesjonelle, må klubb, forbund og PGA lykkes med å gjøre golfen til en arbeidsplass det er verdt å jobbe i hurtigst mulig. Hvis ikke kan vi fort se at vi vår samme utfordring på trenersiden, som vi har på spillersiden, ved at rekrutteringen er bra, men de forsvinner like fort fra golfen. Det er ingen tjent med.

– Skal vi lykkes med å snu den negative golf-trenden, trenger vi trenere og ledere som forbli lenge i golfen.

Thelberg tror hovedtrener-rollen kommer til å bli stadig mer omfattende i fremtiden. Han sier arbeidsoppgavene stiller like store krav til å kunne lede trenerteamet og arbeide med klubbens sportslige virksomhet og strategi, som det er å være fagekspert i golfsvingen.

– Det er uten tvil en bredere rolle å fylle for fremtidens hovedtrenere enn hva som var for 10-15 år siden. Det ser vi i alle skandinaviske land. Derfor ivaretar vår trenerutdanning trenernes utvikling i begge roller.

Snart er det duket for nytt opptak av studenter til det fjerde kullet av bachelorstudenter. Endelig søknadsfrist er 15. april.