– Styret har vedtatt å tildele hederstegnet til en kandidat som har gjort en formidabel innsats for golfen på en rekke områder, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Trenerutdanning og kompetanseheving har vært og er sentralt i hans virke, sa golfpresident Marit Wiig da hun på vegne av NGF-styret tildelte prisen til Trond Baardseng.

Baardseng ble valgt inn i NGFs styre i 1989, hvor han ble sittende i ni år – den siste perioden som visepresident. Han var blant annet styrets kontakt  i informasjonskomiteen og redaksjonskomiteen, da han hadde bakgrunn fra trykkeribransjen. Innsatsen ble hedret med NGFs fortjenestemerke i 2002.

Siden oppstarten i 2002 og frem til i dag har Baardseng vært president i PGA of Norway. Han har vært svært delaktig i utviklingen av golfens høgskolerettede og frivillige trenerutdanning, og han er i dag en del av NGFs kurslærerkorps. Utdanningen som han har vært helt sentral i å bygge opp, har blitt sertifisert av både Norges Idrettsforbund og det europeiske PGA.

– Det her er det mest overraskende jeg har vært med på i all min tid. Jeg kom hit og skulle bare være med for å delta på golftinget, så endte jeg opp her. Det har vært veldig moro i alle disse årene og en veldig spennende reise. Ikke minst er det spennende nå med ny utvikling og nye oppgaver innenfor utdanning. Det å møte unge mennesker hver eneste dag på skolen gir veldig mye energi. Det å møte gode kollegaer som er med på å utvikle det, er veldig givende for meg, sa Baardseng da han takket for hederstegnet.

Hederstegnet kan tildeles personer som på en særlig fortjent måte har virket til fremme av norsk golfsport, eller ytet golfsporten spesielt betydningsfulle tjenester. Utmerkelsen har blitt utdelt 13 ganger tidligere. Se oversikten under over hvem som har mottatt utmerkelsen tidligere.

1.  Arild Wahlstrøm, Oslo GK

2.  Johan S. Horn, Bergen GK

3.  Torolf Smedvig, Stavanger GK

4.  Ragnar S. Platou, Oslo GK

5.  Fredrik Munthe, Oslo GK

6.  Alf Thorkildsen, Stavanger GK

7.  Kjell Øverland, Stavanger GK

8.  Einar Horn, Oslo GK

9.  Carl Semb, Oslo GK

10.  John Edgar Nilsen, Kristiansand GK

11.  Anna Dønnestad, Oslo GK

12.  Christian Anker-Rasch, Oslo GK

13.  Lars Musæus, Oslo GK

14. Trond Baardseng, Elverum GK