Situasjonen i Golf-Norge har endret seg mye på kort tid, og i løpet av det siste året har det vært en eksplosiv medlemsvekst som følge av korona-pandemien. Rapportene Norsk Golf har fått fra klubbene som allerede har åpnet, tyder på at det kommer til å bli stort påtrykk også denne sesongen.

Nå ønsker NGFs valgkomite å finne personer med et brennende hjerte for golf som ønsker å være med på å bidra til utviklingen fremover.

– Vi jakter personer som har engasjement og som ønsker å være med på å prege Golf-Norge i en utrolig spennende tid, sier Marit Wiig, leder av NGFs valgkomité til Norsk Golf.

Forbundsstyrets viktigste oppgaver er å sørge for at vedtakene og bestemmelsene til golftinget og overordnede idrettsmyndigheter blir iverksatt, påse at NGFs midler blir brukt og forvaltet på en forsvarlig måte, og sørge for at egen organisasjon, økonomi og ansatte utvikles slik at de imøtekommer de kravene og utfordringene som medlemmene, norsk idrett og internasjonall idret stiller.

NGF-styret består av åtte personer og samles cirka syv ganger i året, i tillegg til diverse representasjonsoppdrag og møter.

– Vi er opptatt av at styret skal ha en jevn fordeling av kvinner og menn og ulike aldersgrupper. Vi skal også ha minst én representant under 26 år i styret og oppfordrer unge til å søke.

– Golfforbundet er dessuten i gang med en digitaliseringsprosess, og da er det en stor fordel med noen som har forståelse for hvordan vi kan utvikle golfen med IT-verktøy og det handlingsrommet som er her og hvordan dette kan brukes og utvikles.

Wiig understreker også at det er viktig at klubber med mindre anlegg er representert i forbundsstyret.

– Vårt ønske om større mangfold i styret handler om mer enn geografi. Det er spesielt viktig at klubbene som ikke har 18-hullsbaner også er repreentert. De mindre anleggene er ofte drevet på andre måter enn de større anleggene. Disse klubbene har andre problemstillinger og andre perspektiver som også blir viktige å få inn i styret.

Wiig sier NGFs valgkomité fortrinnsvis ser etter kandidater som har erfaring fra arbeid i klubb eller på golfanlegg.

I tillegg ser de etter nye kandidater til NGFs lovutvalg, hvor juridisk kompetanse er helt avgjørende, kontrollkomiteen, hvor det kreves økonomisk kompetanse, og til disiplinær- og sanksjonsutvalget, hvor kjennskap til både lovsaker og golfregler står sentralt.

Golftinget arrangeres søndag 21. november på nye Hotel Miklagard.

NB! Alle forslag til kandidater kan sendes til valg@golfforbundet.no.