Ordningen der aksjeeiere blir sittende fast med en golfaksje er en velkjent utfordring for flere klubber i golf-Norge. Slik ordningen er i dag risikerer man i enkelte klubber å bli sittende på en aksje i årevis. Blant dem har vært hos Miklagard.

 

Nå ønsker de en omlegging av kontingent- og aksjestrukturen som gjør det lettere for aksjonærene å kvitte seg med sin aksje, samtidig som man avskaffer ordningen om tvunget betaling om man besitter en aksje.

Miklagard begynte allerede i 2009 arbeidet med en mer fleksibel exit-løsning for aksjonærene. En exit-løsning ble innført i 2010, og innebar at medlemmene lettere kunne kvitte seg med sine aksjer. I løsningen bestemte aksjonærene at det skulle være et tak på 1100 aksjer som skal eies av andre enn klubben og selskapet.

 

Da Miklagard nådde dette «taket» ble det innført ventelister for aksjonærene å komme seg ut, en ordning som fortsatt brukes i dag. Ordningen tar imidlertid ikke høyde for de som er syke, flytter, eller dør, eller rett og slett ønsker å bytte klubb eller slutte å spille. Dette forsøker Miklagard nå å gjøre noe med, sier klubbens daglige leder Tore Waagø til Norsk Golf.

 

– Det går mye rykter om dagen, og med mange advokater inne i bildet er det ikke så mye jeg kan si ennå. Det jeg foreløpig kan si er at vi i generalforsamlingen i 2013 ble bedt om å finne en ny exit-løsning på oppfordring fra våre aksjonærer. Vi har ikke kommet med noen konklusjon ennå, og løsningen er ikke ferdig, men vi skal legge frem en ny løsning i generalforsamlingen i februar. Per i dag er styret av den klare oppfatning at man skal kunne melde seg fritt inn og ut av en golfklubb, som i andre idretter. Det er vi klare på skal skje. Men til syvende sist er det aksjonærene som skal godkjenne det, sier Waagø til Norsk Golf.

 

Problemstillingen gjelder imidlertid kun klubber med aksjer. De aller fleste norske klubber har i dag ikke aksjer, og medlemmene kan melde seg fritt ut og inn som i andre idretter. De aller fleste golfklubber i dag drives som et idrettslag, med plikter og rettigheter som i andre idretter.

 

Fleksible løsninger for aksjonærer for å lettere bli kvitt sine aksjer er noe flere klubber med aksjeløsninger har rettet søkelyset på de siste årene. Blant dem er Nøtterøy Golfklubb. 

 

– Hos Nøtterøy bestemte vi at samtlige aksjonærer hvert år kan søke om lov til å levere tilbake aksjen. Vi har satt en øvre grense på 50 tilbakekjøp hvert år. Det har vært en loddtrekning blant de som ønsker å kvitte seg med sin aksje, men vi har også prioritert ekstraordinære tilfeller som alvorlig sykdom. Skjer det et uhell første halvår skal man ha mulighet til å komme seg ut i løpet av året. 50 stykker solgte sine aksjer i 2011, 50 stykker i fjor, og det blir 50 også i år, sier klubbens daglige leder, Jørgen Gierløff til Norsk Golf, og fortsetter:

 

– Aksjonærene har satt veldig stor pris på ordningen. Og det er jo ikke slik at man bare har avmeldinger. I år har vi 60 nye aksjonærer, sier Gierløff fornøyd.

 

 

Friere ordning med mindre risiko

 

Tore Waagø i Miklagard  sier en golfbane er noe som bør finansieres på interesse og ikke på tvang. Han håper andre klubber som sitter på lignende ordning kan bli med på å skape en forandring i golf-Norge.

–  Vi håper og tror at golf er basert på frivillighet. Golfsporten er tjent med at den finansieres av folk som faktisk har lyst til å spille. Mange er livredd for å investere i en golfaksje, i frykt på at de må sitte på den i 50 år. Jeg er så klart opptatt av at klubbene må ha noe forutsigbarhet med regler i bunn, hvis ikke blir det noen golfbaner igjen i Norge.

 

– Noen føringer må være på plass, men vårt hovedbudskap er at om du vil melde deg ut så skal du få lov til det. Om noen ødelegger ryggen i en bilulykke skal ikke vedkommende sitte og betale på en aksje i ti år. Vi trenger en friere ordning med mindre risiko for medlemmene. Dette vil også bety bedre rekruttering til golf-sporten, konkluderer Waagø.

 

Han har tiltro til at generalforsamlingen i slutten av februar vedtar den nye løsningen så fort alt det juridiske er på plass.

 

– Jeg tror vi får det til. Aksjonærene har gitt signaler på at de er positive til en ny ordning.

 

 

NGF håper på veiskille

 

Generalsekretær i NGF, Tor-Anders Hanssen er positiv til arbeidet Miklagard nå gjør med å legge om aksjestrukturen.

 

– Å bygge et golfanlegg er svært kostbart, og uten vesentlig støtte fra det offentlige har opprettelsen av et baneselskap med dertil tilhørende aksjer vært en nødvendig måte å finansiere byggingen og til dels driftingen av golfanlegg på, sier Hanssen til Norsk Golf, og fortsetter: 

 

– Når det er sagt er det er ikke bra for golfens rennommé at personer som ønsker å spille golf ikke våger å kjøpe en aksje fordi de er redd for fremtidige forpliktelser. Derfor håper jeg omleggingen som Miklagard Golfs generalforsamling skal ta stilling til markerer et veiskille for golf-Norge. Miklagard kan fort bli en foregangsvirksomhet som vil gjøre det mer attraktivt å bli medlem i golfklubber.

 

Det vil alltid være mange forhold som må tas hensyn til, blant annet at en slik omlegging medfører at aksjonærer mister verdien man hadde på aksjen dagen man gikk inn, men tenker man på golfen totalt sett handler dette om hvordan golfen blir oppfattet.

 

Hanssen sier en ny en ny medlemsordning uten aksjeforpliktelser tar golfen et langt steg nærmere «normalidretten». Det er få andre idretter der man har forpliktelser det er vanskelig å komme ut av. Hanssen peker på tiden sin som basketspiller, da han begynte å slite med knærne. Han hadde ingen juridisk tilknytning som gjorde at han ikke fritt kunne velge å melde seg ut.

 

– Har man kjøpt en aksje i et AS er man juridisk bundet til dette med de rettigheter og forpliktelser som ligger i den kontrakten man har signert. Men det er også en moralsk side ved slike kontrakter, og spørsmålet blir om golf-Norge på sikt er tjent med ordninger som går på tvers av medlemmenes moralske oppfatninger.