(Pressemelding NGF) Disiplinær- og sanksjonsutvalget i Norges Golfforbund har ilagt Sandnes GK en bot på 25.000 kroner for brudd på bestemmelsene for nybegynneropplæringen (Veien til Golf-kurs).

(Ikke fått med deg saken? Her kan du lese saken Norsk Golf skrev i november, da det ble kjent at NGF anmeldte Sandnes GK til disiplinær- og sanskjonsutvalget)

Norges Golfforbund valgte i oktober å anmelde Sandnes GK til disiplinærutvalget etter å ha avdekket at klubben over lengre tid har unnlatt å kjøpe inn det obligatoriske kursmateriellet som inngår i premissene for å arrangere nybegynnerkurs, og som alle deltakere har krav på til odel og eie. Klubben skal ha drevet en betydelig VTG-opplæring de siste årene.

– Vi har alle et ansvar for å påse at nye golfere har med seg riktig kunnskap og forutsetninger når de tar sine første skritt på banen. Når Sandnes GK over lengre tid har unnlatt å følge bestemmelsene som et samlet golf-Norge har vedtatt, hadde vi ikke noe annet valg enn å reagere, uttaler president Marit Wiig i Norges Golfforbund.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sandnes GK, her ved leder Willy Flaten, fremmet under Golftinget i november et forslag om å gjøre VTG-materiellet gratis. Det ble ikke vedtatt av tinget. (Foto: Benjamin A. Ward)

Disiplinær- og sanksjonsutvalget finner ingen tvil om at Sandnes har gjort seg skyldig i brudd på de bestemmelser som gjelder for «Veien til Golf»-opplæringen, og mener en bot på 25.000 kroner vil være passende. Avgjørelsen er enstemmig og endelig.

Les også: Tinget stemte nei til gratis VTG-materiell

– Vi tar til etterretning at disiplinær- og sanksjonsutvalget har gitt klare retningslinjer for hvordan regelverket skal praktiseres. Som forbund har vi også et ansvar for å påpeke forhold som ikke er i overensstemmelse med golf-Norges vedtak, fortsetter Wiig.

I 2013 ble det avdekket at flere klubber hadde store avvik i innrapporterte og reelle tall som dannet grunnlag for medieavgift. Dette ble ryddet opp i. Nå vil forbundet følge med også på VTG-opplæringen.

– Forbundet skal ivareta en rekke oppgaver på vegne av golf-Norge etter prinsippet om at alle klubbene er med på å betale for resultatene. Dersom enkelte klubber ikke er med på spleiselaget samtidig som de selv nyter godt av de samme resultatene, blir dette feil ovenfor de andre, avslutter Wiig.