På mandag vant Daniel Øverås NM i matchspill på Drammen golfklubb. Da han skulle klatre opp på seierspallen fikk han kontrabeskjed om at han ikke var norgesmester likevel.

Menneskelig svikt

Årsaken, ifølge golfforbundet, var at det hadde blitt gjort administrative feil da tabellene for puljespillet ble regnet ut.

– Forberedelsene var gode, men i kampens hete ble det gjort en menneskelig svikt, sier Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i Norges golfforbund, til Norsk Golf.

Etter at «mesteren» var kåret, erklærte golfforbundet norgesmesterskapet for ugyldig, og inviterte de seksten beste tilbake til nytt A-sluttspill på Drammen golfklubb, 24. juli.

– Det er litt usikkert når feilen skjedde. Vi har forsøkt å få frem hele hendelsesforløpet. Det skjedde i løpet av søndagen en eller annen gang. Da var det jo sånn at det var tre andre spillere som, hvis turneringsbestemmelsene hadde blitt fulgt, skulle ha spilt A-sluttspillet.

LES MER: NM i matchplay avgjøres med shoot-out-duell

Det fikk de ikke, og dermed var skandalen et faktum. Norgesmesterskapet ble ansett som «ufullført». Som et plaster på såret ble Øverås likevel stående som vinner av Garmin norgescup.

Det er det som er så trist, når en sånn feil skjer, at det blir få vinnere og mange tapere

– Det er det som er så trist, når en sånn feil skjer, at det blir få vinnere og mange tapere. Vi søkte å finne en løsning som var mest mulig skånsom for flest mulig. Og det som er kjipt, og som jeg vil beklage på det dypeste, er at det går utover Daniel Øverås, som spilte strålende gjennom hele turneringa. Den måten vi så muligheten til å hedre ham på, var gjennom norgescup, sier Hanssen.

Regelen

Det er følgende regel som er roten til alt det onde:

Ved delte plasseringer i puljen (like mange poeng) gjelder innbyrdes oppgjør. Hvis fortsatt likt går den som har vunnet flest matcher foran, hvor en vunnet match er rangert:

  1. På banen
  2. Shoot-out*
  3. Walk over

–  Hvis fortsatt likt går den som har flest «ups» i matchene sine foran.

–  Hvis fortsatt likt spilles shoot-out* 

I pulje 1 endte hele fem spillere på ni poeng. Dermed måtte manuell finregning til for å finne ut hvilke seksten spillere som skulle spille A-sluttspill. Det var da det gikk galt, ifølge Hanssen.

– Regnefeilen ble gjort i at det var veldig likt, men det de ikke så på var hvem som hadde flest ups (ups er hvor mye en spiller vinner; 3/2, 2/1 e.l., en slags målforskjell) i sine matcher, da hadde dét gått foran andre ting. Så det var der feilen ble gjort.

– Men ups er jo det siste kriteriet?

– Nei, ups er det nest siste. Hvis det var likt på ups, så ville det blitt en ny shoot-out. Det var her det ble gjort en menneskelig feil.

Norsk Golf ber generalsekretæren på ny oppsummere riktig rekkefølge for hvordan spillere likt på poeng skal skilles.

– Hvis det er likt på poeng gjelder innbyrdes oppgjør. Hvis det fortsatt er likt, så går den som har vunnet flest kamper i løpet av ni hull foran, så shoot-out, så walk over. Hvis det fortsatt er likt, så er det ups som avgjør. Er det likt også der, så blir det en helt ny shoot-out.

Tap er tap, seier er seier

Sebastian Eidsæther Syr, som var én av spillerne som ble feilplassert, forklarer hvordan turneringsbestemmelsene ble tilsidesatt av dommerkomitéen.

Det ble endret på regelen underveis, sånn som jeg har forstått det

– Sånn som jeg skjønte det ble Kenneth Johansson og jeg nedgradert til B-sluttspillet fordi noen var uenige i tolkningen. Turneringskomitéen kom frem til at det å tape i shoot-out var bedre enn å tape en match etter ni hull, som jeg og Kenneth hadde gjort. Og det er for så vidt greit det, men sånn står det ikke i reglene. Så det ble endret på regelen underveis, sånn som jeg har forstått det.

Slik Syr forklarer det ble komitéen overbevist om at det å tape i shoot-out var bedre enn å tape i løpet av ni hull. Men dette sier turneringsbestemmelsene ingenting om. Tap er tap, og null poeng. Seier er tre poeng, uavhengig av om den kom etter ni hull eller shoot-out.

Det er uklart hvordan turneringskomitéen, som i utgangspunktet skal kjenne regelverket bedre enn noen andre, skal ha mistolke en regel som, ifølge golfforbundet, var tydelig nok.

I turneringsbestemmelsen står det: «I hver pulje møter alle spillerne hverandre én gang. En vunnet match gir tre poeng».

Dermed skulle de fem spillerne – som var likt på poeng, innbyrdes og shoot-out-seire – blitt skilt etter hvem som hadde best målforskjell (ups).

Kampens hete

Generalsekretæren mener golfforbundet gjennomførte alle nødvendige forberedelser, men at det er umulig å forutse menneskelige feil.

– Alle simuleringer som vi har gjort med turneringsbestemmelsene fanget opp dette, men så fravek man det i kampens hete, sier Hanssen.

Men hvem det var som skal ha stått for den menneskelige svikten er uklart. Generalsekretæren vil ikke henge ut noen syndebukk, eller oppgi navn.

– Det er her jeg sier at hadde man fulgt de utregningene som er i turneringsbestemmelsene, så hadde ikke denne skaden skjedd.

– Men er reglene tydelige nok, når så mange misforstår?

Vi opplever at det skulle være mulig å forstå det, og gjøre de utrengningene som må til for å finne de riktige kvalifiserte

– Det er for tidlig for meg å si om reglene er tydelige nok. Vi opplever at det skulle være mulig å forstå dem, og gjøre de utrengningene som må til for å finne de riktige kvalifiserte. Er det ting som kan gjøres for å tydeliggjøre dette ytterligere, så skal vi se på det. Men vi har testet dette ut på forhånd. Men menneskelig svikt kan skje. Dessverre.

Generalsekretæren bekrefter at de samme turneringsbestemmelsene vil gjelde i «NM-omspillet» 24. juli.

Hva nå?

Norsk Golf kjenner til at mange spillere har reagert sterkt på at Øverås ble fratatt norgesmester-tittelen. Det har vært snakket om å gå så langt som å boikotte «NM-omspillet». Hanssen sier han forstår spillernes frustrasjon, men tror ikke at beslutningen kommer til å gjøres om.

– Beslutningen er der. Jeg greier ikke å se at det kommer noen nye elementer inn som gjør at vi går bort fra det. Men jeg vil på nytt uttrykke en beklagelse overfor Daniel, og rose ham for en fantastisk prestasjon.

Generalsekretæren sier til Norsk Golf at golfforbundet kommer til å dekke ekstrakostnadene i «NM-omspillet».