I min jobb som mental trener jobber jeg mye med denne basisteknikken for å bygge selvtillit hos utøverne mine og i denne bloggen skal du få noen retningslinjer på hvordan du kan bruke mål mer effektivt, og selv oppleve større mestring og økt selvtillit!

Hva er drømmen din?

Det er spørsmålet du først skal bruke tid på å finne ut av. Legg til side alle begrensninger, og kjenn etter hva som virkelig ville være inspirerende å oppnå. Hva er så årsaken til at dette er viktig for deg og selvtilliten din? Jo, fordi våre drømmer og motivasjon har en enorm innflytelse på vår evne til å trene og holde fokus over lang tid. Og vårt fokus har en stor innvirkning på vår suksess og selvtillit. Drivkraften og årsaken til at du ønsker å bli bedre er en avgjørende faktor for at din tro på dine ferdigheter skal lykkes.

De fleste av oss har en drøm eller intensjon med hva vi ønsker å oppnå gjennom treningen, bevisst eller ubevisst. Idrettsutøvere som ofte lykkes er de som har respekt for drømmen sin. De snakker varmt om målet, og lar ingen fortelle de at de ikke kan. Samtidig gjør noen det motsatte og dermed ender de opp med å vingle veldig i karrieren sin. Helt til de er ærlig med seg selv, og går for det de virkelig ønsker.

Med andre ord, er det ikke klart for deg hvorfor du ønsker å nå målet ditt, vil det være utfordrende å holde fokus, noe som gjør at prestasjonene ikke blir så gode som de har potensiale til å bli. Og dermed kan du også miste tro på at du virkelig kan.

Legg en plan

Når du vet hva du vil og kjenner at du ØNSKER sterkt å komme dit, er det på tide å legge en plan.
Start med følgende; Definer målet ditt på en enkel måte og tenk gjerne på det som en jobb eller et prosjekt du skal fullføre.

Det er viktig at måten du definerer målet ditt:

• Innebærer en prosess, og ikke et utfall
• Det er fullstendig innenfor din kontroll
• Skriv ned de fem suksessfaktorene som har størst innvirkning og innflytelse på målet ditt.
Husk at du ikke kan kontrollere om andre gjør det bedre enn deg.
Ha fokus på å gjøre ditt beste!

Evaluer prosessen

• Ha fokus på suksessfaktorene som er avgjørende for din prestasjon
• Ranger hver enkelt faktor fra 1-10 (hvor 10 er en totalt feilfri prestasjon)
• Vær bevisst på hvorfor du ikke presterte 1 eller 10
• Bruk den kunnskapen til å bli bedre
• Hva skjer om du presterer en 2èr?

Trening på fokus

Her handler det om å være tilstede og bruke sansene sine; hva hører du? Hva ser du? Hva føler du? Ha fokus på de viktigste elementene knyttet til målet ditt. Vær flink til å eliminere ting som kan forstyrre deg i treningen. Vet du for eksempel at du lett lar deg distrahere av støy så søk å rette full oppmerksomhet på ballen. Du vil oppleve at det er vanskelig å tenke, samtidig som du har blikket ditt på en ting.

Å nå sin målsetting er hardt arbeid, men det er ingenting som slår følelsen når vi kommer i mål!

Husk!  «Someone dreams of success, others get up in the morning and work hard to reach them»

For å komme i kontakt med Ressursgruppen i Mentaltrening hos NGF kan du skrive en e-post til gruppeleder Cecilie Ystenes på cecilie@raw-performance.no