Nå er golf den tredje største idretten i landet

Aldri før har flere spilt golf i Norge. – Men bak de gledelige tallene truer mørke skyer, advarer generalsekretær Tor-Anders Hanssen.

Publisert

La oss ta den gode nyheten først: Etter ti år med nedgang, snudde pila for golfsporten under pandemien. I en tid da andre idretter har opplevd tilbakegang i antall medlemmer og aktivitet, er golfen på opptur. Og boomen har fortsatt inn i 2022.

Ved utgangen av juli var det 128.639 registrerte medlemskap i norske golfklubber. Det er en økning på fem prosent fra tilsvarende tid i fjor, som også var et rekordår.

Samtidig viser 2021-tallene fra Norges Idrettsforbund at golf nå har passert ski i antall aktive og er det tredje største særforbundet i Norge. Bare fotball og håndball er større.

Historiske tall

– Det er naturligvis veldig gledelig at oppturen fortsetter. Dette er historiske tall for oss, og viser at vi sammen har jobbet godt over lang tid, poengterer Tor-Anders Hanssen.

For generalsekretæren tror ikke at coronavirus, stengte anlegg og hjemmekontor er den eneste forklaringen til golfboomen.

Før pandemien, tilbake i 2019, var golfforbundet nede i 96.878 medlemskap. På to og et halvt år har utviklingen snudd. Over 32.000 aktive har strømmet til, en netto oppgang på over 30%.

– Vi hadde bedre forutsetninger enn andre under nedstengingen, men allerede før pandemien så vi tegn til vekst. Spesielt de yngste målgruppene var på vei inn. Mange barn og unge voksne var nysgjerrige. Og samtidig hadde klubber og forbund lagt godt til rette for å ta imot alle de nye.

NGF-lederen ramser opp en rekke viktige faktorer:

– Starttidene var tilgjengelige, differensierte medlemskategorier på plass og nybegynnerkursene forenklet. I tillegg hadde vi forsterket mottaksapparatet med frivillige trenere. Fått en verdensstjerne i Viktor Hovland. Og viet større oppmerksomhet til den viktige ivaretagelsen av medlemmene.

– Alt dette har bidratt positivt, understreker generalsekretæren, som likevel ser mørke skyer i horisonten.

En perfekt storm

– Det er all mulig grunn til å være litt bekymret, advarer Tor-Anders Hanssen.

– Vi har en pågående krig i Ukraina, strøm- og matvarepriser som stiger, inflasjon og høyere renter. Hvis situasjonen vedvarer, kan det fort slå negativt ut for våre medlemstall og aktivitet. Når vi får mindre å rutte med, må vi alle ta ubehagelige valg. Hva skal vi bruke mindre på?

Også generalsekretæren er klar over at golf ikke er grunnmuren i familiers behovspyramide.

– Samtidig kan ikke klubbene uten videre senke prisene for medlemmene. For kostnadene til drift og vedlikehold øker jo tilsvarende. Effekten kan bli en perfekt storm som gjør at vi står i fare for å miste medlemmer igjen. Spesielt mange av de nye, som fortsatt ikke er hekta på golf.

– Hva kan gjøres for å hindre det?

– For klubbene blir ivaretagelsen bare enda viktigere framover. Vi må sørge for at folk i alle aldre trives i golfmiljøet, finner trygghet og tilhørighet, får hjelp til å mestre spillet, og opplever verdi av medlemskapet sitt.

– I tillegg må vi jobbe enda hardere mot offentlige myndigheter slik at golfsporten behandles på lik linje med andre idretter når det gjelder tilskudd til anlegg og aktivitet, sier Hanssen.

Vil hindre frafall

I ski- og fotballnasjonen Norge er det kulturelt akseptert at kommunen tar regningen når løypetraséer ryddes, skiltes og blåmerkes – og kunstgressbaner bygges, rengjøres og byttes ut.

Vi ser nytten av kommunale håndballbaner og svømmehaller. Men golfsporten har tradisjonelt stått på gangen når offentlige tilskudd deles ut.

– Ingen kan lenger hevde at golf bare er for eldre menn og godt bemidlede familier som klarer seg selv, fastslår Hanssen.

– De siste åra har veksten vært størst blant barn og unge voksne. Golf er blitt en folkesport som treffer alle generasjoner og samfunnslag over hele landet. Da må vi også gjøre alt vi kan for å redusere det som kan oppleves som en økonomisk byrde. Vi må hindre frafallet.

I arbeidet blir det også viktig for NGF og klubbene å se etter flere inntektskilder framover.

– Digitalisering er et nøkkelord for oss alle, understreker Tor-Anders Hanssen.

– Og derfor er vi godt i gang med vår digitale strategi som skal komme hele Golf-Norge til gode. Med økt bruk av digitale flater skal vi gjøre oss mer attraktive for medlemmer og samarbeidspartnere.

Her er Norges største idretter

Aktivitetstall fra Norges Idrettsforbund – ordinære idrettslag

SÆRFORBUND20212019Endring
1.Norges Fotballforbund354.521 376.008-21.487
2.Norges Håndballforbund 131.788139.697-7.909
3.Norges Golfforbund 125.11896.87828.240
4.Norges Skiforbund    114.864138.205-23.341
5.Norges Gymnastikk- og Turnforbund 96.137108.450-12.498
6.Norges Friidrettsforbund70.87083.368-12.498
7.Norges Svømmeforbund68.78574.111-5.326
8.Norges Studentidrettsforbund40.93840.90731
9.Norges Tennisforbund   39.16429.5859.579
10.Norges Cykleforbund 36.10143.757-7.656
Powered by Labrador CMS