Det melder Os & Fusaposten

Klubben leier i dag grunnen av fem ulike grunneiere. En av dem, Kjersti Bjørkli, har nå signalisert at hun ønsker å bygge boliger på sin grunn og dermed ikke ønsker å forlenge leieavtalen med Bjørnefjorden Golfklubb når den går ut i år 2025.

(Bakgrunn:Fryktar for framtida til golfklubben etter utbyggingstankar)

Moberg ønskjer ikkje utbygging på golbanen )

Osogfusa.no skriver at ABO Plan & Arkitektur på vegne av grunneierne Bjørke, Stein Ole Moberg og utbygger Vestbo ønsker å endre grunnen fra grønt LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsomrpder, jfr. plan- og bygningsloven § 11-7 nummer 5) til gult. Det åpner for bygging av 400-600 boliger i området. Men det er bare grunneier Bjørke og ABO som ønsker boligbygging på grunnen. Moberg har signalisert overfor Bjørnefjorden GK at han ikke ønsker boligbygging på golfbanens områder.

Leder i klubben, Erik Just Olsen, sier til osogfusa.no at klubben kommer til å gå under dersom de lar utbyggingen skje.

Da flere lokalpolitikere i Os besøkte  Bjørnefjorden GK forrige uke, uttalte Helge Steinum i Os Arbeiderparti overfor osogfusa.no at de aldri vil tillate utbygging på anlegget. Gustav Bahus i Os Frp kontret med at det er lite politikerene kan gjøre for å løse golfklubbens problem med grunneierne. Han sier dette er noe klubben må bli enige med grunneierne om. 

Per-Ove Bahus Lysvold, driftsleder i Bjørnefjorden GK, sier klubben nå kommer til å levere en innsigelse på ABOs innspill til områderegulering.

– Fremover kommer vi til å drifte klubben som normalt, og jobbe med de konseptene vi har og planene for ulike tiltak vi ønsker å realisere, sier han til osogfusa.no.