– Bygg bedre treningsområder!

Er det behov for flere baner i Golf-Norge? Pål Melbye, anleggsansvarlig i NGF, sier en satsing på bedre treningsfasiliteter kan være riktig vei å gå for klubber hvor det er trangt om plassen på banen.

Publisert

Den nye golfboomen i Norge har ført til hard kamp om starttidene hos mange klubber. I et intervju med Norsk Golf denne uken kommer Svein Drange Olsnes, Norges eneste aktive golfbanearkitekt, med flere forslag til hva klubbene kan gjøre for å fordele det enorme påtrykket av spillere på banene.

Bakgrunn: Dette er golfbanearkitektens løsning på «golfboomens bakside»

Han mener flere korte baner med færre hull, differensierte tilbud hvor klubbene blir flinkere til å rendyrke sin identitet og målgruppe, og banedesign som gir raskere rundetider, vil være effektive måter å fordele trykket av spillere i de verste pressområdene.

Pål Melbye, anleggssjef i Norges Golfforbund, er enig i mange av tankene til Olsnes.

– Jeg er veldig tilhenger av ideen om et mer differensiert tilbud. Rundt enkelte pressområder har mange av banene nesten helt identisk profil, og det som avgjør hvor man velger å melde seg inn, er hvor kompisgjengen din spiller. Hvis flere klubber begynner å fokusere på hvem som skal være deres primære målgruppe ut fra deres forutsetninger, kan klubbene utfylle hverandre bedre.

– Mange 18-hulls golfbaner er for vanskelige for helt ferske spillere. Ingen skal fortelle meg at en nybegynner ikke har det like gøy på en litt enklere nihullsbane. De kortere banene på 6 og 9 hull er veldig viktig for mangfoldet i Golf-Norge.

– Hvis man skal bygge en golfbane, er det viktig at man starter i det små, ikke gaper over for mye, så kan man heller utvide anlegget i tråd med at økonomien og medlemsmassen øker.

(Artikkelen fortsetter under)

Olsnes kommer med et ønske til Norges Golfforbund om at de påtar seg nye oppgaver i takt med etterspørselsøkningen som har vært i Golf-Norge det siste året. Han vil at forbundet skal legge til rette for bygging av nye golfbaner ved å utrede områder i kommunene som er velegnet til golfbanebygging.

Melbye sier golfforbundet pleier å bistå i prosesser med banebygging. Å utrede områder hvor det potensielt kan bygges nye golfbaner, mener Melbye derimot strekker seg utover mandatet som NGF har fått av klubbene.

– Vi hadde et lignende prosjekt tidlig på 1990-tallet ledet av Paal Midtvåge som het «Golf i hovedstadsområdet», hvor man tok utgangspunkt i en radius på ti mil rundt Oslo S og kartla arealer som var egnet for golfbaner innenfor den sirkelen. Det var et veldig omfattende prosjekt. Tanken om noe lignende i dag er god, men det er et veldig stort prosjekt om vi skal begynne å lete rundt i kommunene. Det vil kreve enormt mye ressurser.

– Det er også viktig å huske på at det er golfklubbene NGF er til for. Hvor mye skal vi da bistå før en klubb i det hele tatt er opprettet? Mange klubber vil nok da tenke at vi bruker ressurser på å skaffe dem nye konkurrenter.

– NGF bistår selvsagt i banebyggingsprosjekter, men da må det først være etablert en golfklubb. Og det skjer gjerne ikke før lokale krefter allerede har funnet et område hvor de ønsker å bygge.

Melbye peker på det paradoksale i at områdene hvor det er størst behov for flere korte 6- og 9-hullsbaner i dag, også er der hvor det er vanskeligst å bygge.

– Det er spesielt stor mismatch i forholdet mellom tilbud og etterspørsel i og rundt de største byene. Men golfbanebygging er arealkrevende, og desto nærmere man kommer befolkningen, jo større kamp er det også om arealene. Det er mye lettere å etablere nye golfbaner ute i distriktene, og ser vi hvor det bygges nytt i Golf-Norge i dag, er det nettopp der.

Melbye sier en mer overkommelig løsning for sentralt beliggende klubber som sliter med å tilby nok ledige starttider til medlemmene sine, er å investere mer i treningsfasilitetene.

– Hovedårsaken til den kraftige økningen i trafikken på banene er ikke flere golfere, men at medlemmene spiller mye mer enn tidligere. Bare i fjor var det nesten dobbelt så mange spilte runder som året før, til tross for en økning i antall golfspillere på «bare» 14 prosent. Golfklubbene bør i større grad se på hvordan de kan få medlemmene til å tilbringe like mye tid på klubben uten at de nødvendigvis spiller golfrunder. Her spiller treningsfasilitetene en viktig rolle.

– Hvis man investerer i mer inspirerende treningsfasiliteter, vil de som tilbringer tre dager på golfbanen hver uke, kanskje bruke to dager på banen og én dag på rangen i stedet.

– Det kan frigjøre mye plass for de mange frustrerte medlemmene som ikke er like kjappe på avtrekkeren til å forhåndsbooke runder i Golfbox som de aller ivrigste, fastslår Melbye.

Powered by Labrador CMS